Ostatní tuzemské

Název události
Datum
Adresa
Nové trendy v čistírenství 2021
Soběslav
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020 – změna termínu
Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou
Pitná voda 2020 – změna termínu
hotel Dvořák, Tábor
Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
Moravská Třebová
Světový den vody 2020 – setkání vodohospodářů
Praha
Vodárenská biologie
Interhotel Olympik, Praha
Název události
Datum
Adresa
Vodní toky – zrušeno
hotel Černigov v Hradci Králové
TLAK 2020
Praha
Udržitelnost a ex-post monitoring vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí
Praha
Udržitelnost a ex-post monitoring vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí
Praha
Udržitelnost a ex-post monitoring vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí
Brno
Podzemní voda ve vodoprávním řízení XVI
Novotného lávka 200/5, Praha
Jak předcházet suchu a povodním
Brno
Jak předcházet suchu a povodním
Praha
Trendy ve vodohospodářství 2020
Praha
Čištění průmyslových odpadních vod
Kyjov