Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2021 – zrušeno
Praha
Provozování vodovodní sítě versus požadavky na zajištění požární vody
online
Název události
Datum
Adresa
Využívání sociálních sítí a nových médií ve vodárenské praxi a jakých chyb se vyvarovat
online
Suchá novela vodního zákona a další legislativní novinky oboru
online
Průvodce korporátním světem po novele zákona o obchodních korporacích
online
Co vše je nového v legislativě oboru VaK?
online
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Pitná voda
online
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Odpadní voda
online
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2020 – 3. 11., 5. 11., 10. 11.
online
Webinář Novinky v legislativě a pohled MZe na obor VaK
online
Webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací
online
Kybernetická bezpečnost
Novotného lávka 200/5, Praha 1