Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2021 – zrušeno
Praha
Průvodce korporátním světem po novele zákona o obchodních korporacích
online
Název události
Datum
Adresa
Co vše je nového v legislativě oboru VaK?
online
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Pitná voda
online
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Odpadní voda
online
Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2020 – 3. 11., 5. 11., 10. 11.
online
Webinář Novinky v legislativě a pohled MZe na obor VaK
online
Webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací
online
Kybernetická bezpečnost
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení
Novotného lávka 5, Praha 1
Valná hromada SOVAK ČR
Kongresové centrum FLORET, Průhonice
Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací 2020–2021
Praha