Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Sociální sítě a nábor zaměstnanců
Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací
Parkhotel Congress Center v Plzni
Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru VaK
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Aktuality v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Zákon o vodovodech a kanalizacích v praxi aneb diskuze nad každodenními tématy
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Změny zákona o DPH v roce 2019
Novotného lávka 200/5, Praha
Valná hromada 2019
Kongresové centrum FLORET, Průhonice
Problematika předávání dat surové vody do databáze ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb.
Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha 1
Novela vodního zákona
Novotného lávka 200/5, Praha 1