Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Konference Provoz vodovodů a kanalizací
Liberec
Výstava VODOVODY A KANALIZACE
PVA EXPO PRAHA
Valná hromada SOVAK ČR
Brno a okolí
Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Název události
Datum
Adresa
Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací 2022
Praha
FOTOVOLTAIKA v oboru VaK z pohledu SFŽP ČR
Novotného lávka 5, Praha
WHISTLEBLOWING – jaké povinnosti nás čekají
Novotného lávka 5, Praha 1
Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda
Novotného lávka 5, Praha
Valná hromada 2022
Kongresové centrum FLORET, Průhonice
VODA FÓRUM 2022
Hotel Zámek Valeč
Zajištění bezpečnosti práce zaměstnanců – povinnosti zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků
online
Komunikace obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociálních sítích
Novotného lávka 5, Praha 1