Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Novela vyhlášky 428/2001 Sb. a nový cenový výměr
Praha
Novela vyhlášky 428/2001 Sb. a nový cenový výměr
Drnovice
Název události
Datum
Adresa
Valná hromada 2021
Kongresové centrum FLORET, Průhonice
Digitální voda 2021
online
Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2021 – zrušeno
Praha
Webinář Propojení GIS a oceňování majetku pro VUME a VUPE
online
Webinář ­Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obor vodovodů a kanalizací
online
Provozování vodovodní sítě versus požadavky na zajištění požární vody
online
Využívání sociálních sítí a nových médií ve vodárenské praxi a jakých chyb se vyvarovat
online
Suchá novela vodního zákona a další legislativní novinky oboru
online
Průvodce korporátním světem po novele zákona o obchodních korporacích
online
Co vše je nového v legislativě oboru VaK?
online