Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Provoz vodovodů a kanalizací 2020
Praha
Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací 2020–2021
Praha
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení – zrušeno
Novotného lávka 200/5, Praha
Kybernetická bezpečnost – zrušeno
Novotného lávka 200/5, Praha
Workshop k zákonu o vodovodech a kanalizacích
Novotného lávka 200/5, Praha
Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Novinky v legislativě vodního hospodářství
Novotného lávka 200/5, Praha
Sociální sítě a nábor zaměstnanců
Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací
Parkhotel Congress Center v Plzni
Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru VaK
Novotného lávka 200/5, Praha 1