Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Konference VODA FÓRUM 2024
Hotel Zámek Valeč
Konference Provoz vodovodů a kanalizací
WELLNESS HOTEL BABYLON, Liberec
Klíčová opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Název události
Datum
Adresa
VÚME a VÚPE seminář s pracovníky Ministerstva zemědělství
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Výstava VODOVODY A KANALIZACE
PVA EXPO PRAHA
Valná hromada SOVAK ČR
Hotel ATLANTIS, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice u…
Slavnostní setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody
Praha
Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací 2022
Praha
FOTOVOLTAIKA v oboru VaK z pohledu SFŽP ČR
Novotného lávka 5, Praha