Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Novela vodního zákona
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Novela vodního zákona
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Water Safety Plans - jak na ně?
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací 2018
Orea Hotel Voroněž v Brně
Provoz vodovodů a kanalizací 2018
Orea Hotel Voroněž v Brně
Terciární systémy čištění odpadních vod
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Aktuální otázky ekonomiky, cenotvorby a problémy v oboru VaK
Novotného lávka 5, Praha 1
Automatizace vyjadřovací služby
náměstí W. Churchilla 1800/2, Praha 3
Elektrické motory se zaměřením pro vodohospodářství
Novotného lávka 5, Praha 1