Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Provoz vodovodů a kanalizací 2020
Praha
Kybernetická bezpečnost
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení
Novotného lávka 5, Praha 1
Valná hromada SOVAK ČR
Kongresové centrum FLORET, Průhonice
Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací 2020–2021
Praha
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení – zrušeno
Novotného lávka 200/5, Praha
Kybernetická bezpečnost – zrušeno
Novotného lávka 200/5, Praha
Workshop k zákonu o vodovodech a kanalizacích
Novotného lávka 200/5, Praha
Otázky a odpovědi k poplatkové agendě dle zákona o vodách za rok 2019
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Novinky v legislativě vodního hospodářství
Novotného lávka 200/5, Praha