Akce SOVAK ČR

Název události
Datum
Adresa
Výstava VODOVODY A KANALIZACE
PVA EXPO PRAHA
Provoz vodovodů a kanalizací 2022
Praha
Název události
Datum
Adresa
WHISTLEBLOWING – jaké povinnosti nás čekají
Novotného lávka 5, Praha 1
Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda
Novotného lávka 5, Praha
Valná hromada 2022
Kongresové centrum FLORET, Průhonice
VODA FÓRUM 2022
Hotel Zámek Valeč
Zajištění bezpečnosti práce zaměstnanců – povinnosti zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků
online
Komunikace obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociálních sítích
Novotného lávka 5, Praha 1
Rozvoj a další směřování webových stránek SOVAK ČR
Novotného lávka 5, Praha 1
Kybernetická bezpečnost ve vodárenství
online
Novinky z energetiky oboru vodovodů a kanalizací
online
Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. a nový cenový výměr pro regulaci cen oboru VaK pro období 2022-2026
online