Kybernetická bezpečnost ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2

Datum konání
Adresa
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Od 10:00 hod.

Pozvánka zde

Na semináři se v návaznosti na probíhající implementaci směrnice NIS2 do naší zákonné úpravy kybernetické bezpečnosti zaměříme na představení aktuálního stavu procesu novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti, harmonogram zavádění novely do praxe, rozsah změn a jejich dopad na společnosti v České republice. Zhodnotíme aktuální situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti v odvětví vodárenství a řekneme si praktické dopady nové legislativy na tento segment. V dalších přednáškách se zaměříme na praktická doporučení v klíčových oblastech kybernetické bezpečnosti, na které nová legislativa klade důraz, a to kybernetické bezpečnosti v rámci dodavatelského řetězce, systému osvěty a vzdělávání napříč organizací a zabezpečení kontinuity činnosti organizace po haváriích a útocích.

Duchem semináře je představení nových povinností a doporučení pro jejich adopci v rámci vodárenských společností praktickou formou, nikoli strašení o formálních dopadech nové směrnice NIS2 a doporučení formalizovaných opatření.

Přednášet budou:

Martin Švéda v roce 2017 nastoupil na Národní bezpečnostní úřad, do jeho tehdejšího Národního centra kybernetické bezpečnosti; byl tak u vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde působí jako právník zaměřující se na regulaci kybernetické bezpečnosti. Od roku 2021 zde vede oddělení  regulace soukromého sektoru. Zaměřuje se především na problematiku výkladu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů a podílí se na návrzích jejich změn – aktuálně také koordinuje přípravné práce na novelizaci zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislosti s přijetím směrnice NIS2.

Daniel Hejda je spolumajitelem firmy Cyber Rangers s.r.o., která se zabývá kontrolou bezpečnosti v IT a OT prostředí. Daniel je red teamer, výzkumník, sociální inženýr a bezpečnostní konzultant s více jak 15 lety praxe v oblasti IT technologií a 5 let v oblasti technologií OT. V rámci své činnosti se zabývá nejen audity, poradenstvím a testováním, ale také přednášením na předních českých konferencích. Mezi hlavní činnosti v oblasti bezpečnosti patří penetrační testování, sociální inženýrství, zpravodajská činnost a výzkum kybernetických útoků nejen státem sponzorovaných skupin (APT). Daniel je držitelem certifikací CEHv10, eWPTv1, COMPTIA Pentest+, PECB ISO27001 Lead Auditor, C|OSINT, MCSE, MCSA, MCSD a je také držitelem prestižního ocenění Microsoft MVP pro Cloud and Datacenter Management a přispěvatelem komunity CIS Security Benchmarks.

Jindřich Kalíšek je advokátem specializujícím se na kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí na internetu, právo nových technologií (především na problematiku software, cloudových služeb a e-commerce) a duševního vlastnictví. Působí jako zapsaný mediátor se specializací na spory z vývoje a implementace software a spory z práv duševního vlastnictví a také jako pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jindřich poskytuje právní poradenství komerčním i neziskovým organizacím (herním společnostem, dodavatelům energií, poskytovatelům služeb v e-commerce a dalším) v oblasti ochrany informací (osobních údajů, obchodních tajemství a důvěrných informací), kybernetické bezpečnosti, elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru a s vymáháním práv
z duševního vlastnictví. Je členem Sekce České advokátní komory pro IT a GDPR, Spolku pro ochranu osobních údajů, ČIMIB a Pověřencem roku v soukromém sektoru za rok 2019.

Michal Beneš je společníkem a ředitelem společnosti system boost a.s. V oblasti IT a kybernetické bezpečnosti se pohybuje již více jak 19 let. V rámci své poradenské praxe se zaměřoval na implementaci informačních systémů, digitalizaci, audity IT a kybernetické bezpečnosti a Business Continuity Management. Michal je soudním znalcem v oborech Kybernetika a Ekonomika.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací.