Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda

Datum konání
Adresa
Novotného lávka 5, Praha
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Změna sálu z č. 319 na sál č. 217

SOVAK ČR  na středu 29. 6. 2022 pro vás připravuje další ze série odborných seminářů. Tentokrát bude seminář určen pro všechny pracovníky vodárenských společností zabývajících se poplatkovou agendou. Na semináři budou mít příležitost seznámit se s metodikou SFŽP (na jejíž přípravě se měl SOVAK ČR také možnost podílet) ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení. Seminář bude zaměřený čistě na praktické aspekty daného metodického pokynu nikoliv na právní aspekty problematiky odlehčovacích komor vyplývající z příslušných ustanovení zákona o vodách.

Pozvánka a přihláška zde

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací. Stejně tak v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.