Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru

Datum konání
Adresa
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Změna zasedací místnosti č. 319

Již skoro rok je účinný Cenový výměr č. 01/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací. Jeho přínos, výhody, problémy a sporné otázky s Vámi přijde řešit Ing. Lukáš Teklý, ředitel odboru 16 – Cenová politika, Ministerstvo financí.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti u prezenční možnosti či technických problémů na straně účastníka u online možnosti se vložné nevrací.

Program zde.