Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru

Datum konání
Adresa
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Kapacita je naplněna

V roce 2023 se bude poprvé odevzdávat formulář Vyrovnávací kalkulace, dle cenového výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací. Jeho přínos, výhody, problémy a sporné otázky s Vámi přijdou řešit zástupci Ministerstva financí. Přednášet budou Ing. Marie Janečková, vedoucí oddělení Cenová politika, Ministerstvo financí, Mgr. Jan Klouček, oddělení Cenová politika, Ministerstvo financí a Ing. Lukáš Teklý, Ministerstvo financí.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti u prezenční možnosti či technických problémů na straně účastníka u online možnosti se vložné nevrací.

Program zde.