Provozování vodovodní sítě versus požadavky na zajištění požární vody

Datum konání
Adresa
online
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Většina vlastníků a provozovatelů vodovodních sítí se setkala s požadavky orgánů požární ochrany na zajištění zásobování požární vodou dle příslušných předpisů. O tom, jaké to přináší problémy, jestli je vůbec možné tyto požadavky na běžné vodovodní síti splnit a za jakých podmínek, bude další odborný seminář, který pro vás SOVAK ČR připravuje.

Přednášet budou: Ing. Jan Jindra, Středočeské vodárny, a.s., Ing. Vladimír Stehlík, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Ing. Radek Hospodka, ředitel odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK, Ministerstva zemědělství a Ing. Jindřich Sláma, Ph.D., z f. D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ a.s.

Více v pozvánce zde.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.

Žádáme i v elektronické verzi přihlášky o zaslání konkrétních e-mailových adres na přihlášené osoby, aby jim mohl být vytvořen přístup na webinář – uživatelský účet. Poté bude na tuto e-mailovou adresu zaslán e-mail s bližšími informacemi a odkaz na sborník v elektronické podobě.