Suchá novela vodního zákona a další legislativní novinky oboru

Datum konání
Adresa
online
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Webinářem provede JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., který působí jako advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal, s.r.o., kde je v týmu nemovitostního a stavebního práva odpovědný za problematiku vodního hospodářství. Dále je členem České advokátní komory. JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci doktorského studia, zaměřeného na právo životního prostředí, absolvoval roční stáž na Právnické fakultě Katolické univerzity v belgickém Leuvenu. Je expertem na vodní právo a dále se specializuje na nemovitostní a stavební právo, právo životního prostředí a správní právo, které v současné době vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Před nástupem do advokátní kanceláře pracoval JUDr. Horáček, Ph.D., na Ministerstvu zemědělství jako zástupce ředitele odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření. Je spoluautorem komentářů k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, vzorů vodoprávních rozhodnutí a učebnice vodního práva a pravidelně přednáší a publikuje v problematice vodního hospodářství.

Více v pozvánce zde. Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.

Žádáme i v elektronické verzi přihlášky o zaslání konkrétních e-mailových adres na přihlášené osoby, aby jim mohl být vytvořen přístup na webinář - uživatelský účet. Poté bude na tuto e-mailovou adresu zaslán e-mail s bližšími informacemi a odkaz na sborník v elektronické podobě.

Program:

  9:30   Registrace (online připojení)

10:00   Zahájení webináře a úvodní slovo SOVAK ČR – Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR 

10:10   Suchá novela vodního zákona

11:10  Návrh ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů

11:40  Přestávka

11:50  Základy návrhu nového stavebního zákona

12:20   On-line diskuse

12:30   Závěr webináře