Transpoziční novela zákoníku práce a změny, které přináší

Datum konání
Adresa
Novotného lávka 201/1, Praha 1
Typ akce
Akce SOVAK ČR

od 10:00 hod.

Změna místo konání: zasedací místnost 522

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost 19. září 2023, zahrnuje transpozice několika evropských směrnic a přináší řadu novinek a změn pro zaměstnavatele i zaměstnance. Mezi nejvíce citované změny patří zakotvení práce na dálku. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací. Novinkou bude mimo jiné možnost poskytnout zaměstnancům na home office náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu. Takzvaným dohodářům přináší novela větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Novela rovněž modernizuje doručování
v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe. SOVAK ČR připravil seminář, který účastníky seznámí s nejdůležitějšími změnami v novele. Následně bude možné si poznatky utřídit a doplnit v diskuzi jednak s přednášejícími, a i s dalšími zástupci právní komise SOVAK ČR.

Přednášet budou JUDr. Iva Horošková, členka právní komise SOVAK ČR a advokátka zastupující VODÁRNU Plzeň, a.s., a Mgr. Barbora Koubková, advokátní koncipientka, GÖRGES& PARTNERS.

Více v pozvánce zde

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací.