Webinář ­Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obor vodovodů a kanalizací

Datum konání
Adresa
online
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Webinář má za cíl seznámit účastníky s aktuálním stavem legislativy odpadového hospodářství a přinést informace o vlivu těchto změn na obor vodovodů a kanalizací. Prostor bude věnován dotazům posluchačů a odpovědím na ně. Na webináři budou přednášet a diskutovat Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí, a Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., technický a obchodní ředitel VODA VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, člen představenstva SOVAK ČR a EurEau. Mezi jeho odpovědnosti patří legislativní podpora a zavádění nových technologií a čištění vod. Dále na webináři vystoupí Ing. Bc. Barbora Tomčalová, V současné době odborná asistentka SOVAK ČR. Vystudovala dva obory – životní prostředí a právo. Po pěti letech na Ministerstvu životního prostředí (posuzování vlivů na životní prostředí) přešla do služeb měst a obcí, kde kromě řady dalších témat řešila oblast legislativy a odpadového hospodářství.

Těšíme se na Vaši účast a dotazy na dotazy@sovak.cz. Pozvánka je k dispozici zde.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.

Žádáme i v elektronické verzi přihlášky o zaslání konkrétních e-mailových adres na přihlášené osoby, aby jim mohl být vytvořen přístup na webinář – uživatelský účet. Poté bude na tuto e-mailovou adresu zaslán e-mail s bližšími informacemi a odkaz na sborník v elektronické podobě.