Webinář Propojení GIS a oceňování majetku pro VUME a VUPE

Datum konání
Adresa
online
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Webinář, pořádaný SOVAK ČR dne 18. 5. 2021, se zaměří na využívání informačních systémů, zejména GIS, pro vedení kvalitní majetkové a provozní evidence a reportingu z takové evidence, jako základu nejen pro splnění zákonné povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací (§ 5 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích), každoročně předávat na příslušné vodoprávní úřady vybrané údaje majetkové a vybrané údaje provozní evidence vodovodů a kanalizací (data VÚME a VÚPE), ale i pro přípravu dalších informací požadovaných orgány státní správy, nebo reportování pro potřeby vlastních vodárenských společností. Webinář představí řešení některých vodárenských společností jak ve smíšeném modelu, tak modelu oddílném, ve kterém v tomto tématu obzvláště vyniká nutnost úzké spolupráce mezi vlastníkem a provozovatelem majetku vodovodů a kanalizací.

Nejprve vystoupí Ing. Jan Kobr, Ph.D., Bc. Miloš Lóži, Dr. Ing. Zuzana Palasová a Ing. Petr Sýkora, Ph.D., a představí řešení Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., a jejich spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. Vlastní řešení a přístupy budou dále prezentovat za VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST a.s., Ing. Michael Knopp, za ČEVAK a.s. Petr Kestler, Mgr. Petr Medřický za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. a Robert Černý za Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. Na webináři také vystoupí Ing. Věra Bogdanova z Ministerstva zemědělství. Odpoví na dotazy a podělí se o první zkušenosti a výstupy s aplikací vytvořenou pro MZe. Nastíní i plány MZe v této oblasti do budoucna.

Celý webinář bude moderovat Ing. Milan Míka, předseda komise pro vlastníky infrastrukturního majetku.

Pozvánka je k dispozici zde.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.

Žádáme i v elektronické verzi přihlášky o zaslání konkrétních e-mailových adres na přihlášené osoby, aby jim mohl být vytvořen přístup na webinář – uživatelský účet. Poté bude na tuto e-mailovou adresu zaslán e-mail s bližšími informacemi a odkaz na sborník v elektronické podobě.