WHISTLEBLOWING – jaké povinnosti nás čekají

Datum konání
Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1
Typ akce
Akce SOVAK ČR

Změna místnosti – seminář proběhne v místnosti 522, v budově A, 5. patro

Do 17. prosince 2021 měla být v členských státech EU implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Přestože se České republice nepodařilo doposud příslušný implementační zákon přijmout, některým subjektům vznikla povinnost zavést vnitřní oznamovací systém již nyní. V tomto semináři se renomovaní přednášející budou mimo jiné věnovat souvisejícím dopadům, podívají se na aktuální podobu navrhovaného zákona o ochraně oznamovatelů a poskytnou i praktická doporučení pro implementaci vnitřního oznamovacího systému v organizacích.

Přednášet budou Jaroslava Kračúnová, advokátka a partnerka Deloitte Legal, vedoucí týmu Business Integrity pro region střední Evropy a Michaela Kaňková, advokátka Deloitte Legal, specialistka v oblasti compliance.

Pozvánka a přihláška zde

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací.