Aktivity SOVAK ČR

SOVAK ČR rovněž zabezpečuje pro své členy v průběhu roku řadu odborných školení a seminářů. Od roku 1995 je také pořadatelem mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Od roku 2003 organizuje významnou odbornou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. Archiv výstav naleznete zde a archiv konferencí zde.