30. Listopad 2020
SOVAK ČR nabízí v současné době třináct odborných publikací a jedno DVD. Obohaťte si svoji knihovnu.
27. Listopad 2020
Zájmový spolek SOVAK ČR pečlivě sleduje aktuální dění v OSN a směřování k cílům trvale udržitelného rozvoje. Zde mimo jiné patří cíle (tzv. SDG) pro zajištění přístupu k vodě i odkanalizování a čištění vod odpadních.
24. Listopad 2020
SOVAK ČR dlouhodobě podporuje obecný a bezplatný přístup k právně závazným oborovým normám mimo jiné i v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací.
20. Listopad 2020
Na titulní straně čísla 11/2020 časopisu Sovak je zachycena provozní budova Vody Červený Kostelec, s. r. o. Společnost představuje v článku Voda Červený Kostelec – jedna z mnoha malých vodáren jednatel a provozní ředitel Antonín Šlechta.
19. Listopad 2020
Více než 5 000 obchodních příležitostí vytvořených během dvou týdnů činnosti na digitální platformě italské výstavní skupiny Ecomondo a Key Energy Digital Edition 2020. 73 000 zobrazení profilů 400 společností aktivně využívajících digitální prostor.
12. Listopad 2020
Dne  10. 11. 2020 proběhla poslední část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací Pitná voda, kterou pořádal SOVAK ČR.
10. Listopad 2020
SOVAK ČR se zabývá v listopadu návrhy vyhlášek.
10. Listopad 2020
Představenstvo SOVAK ČR rozhodlo svým usnesením dne 26. 10. 2020 o zrušení konání 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE.
6. Listopad 2020
Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2020.
6. Listopad 2020
Dne 5. 11. 2020 proběhla druhá část webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, a to Odpadní voda.
4. Listopad 2020
Pro listopadové číslo časopisu Moderní obec připravil šéfredaktor Ivan Ryšavý rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem, zaměřený nejen na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací, dne 3. 11. 2020 zahájenou.
3. Listopad 2020
Dne 3. 11. 2020 se sešli účastníci webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, a to poprvé v online vysílání.