17. Září 2020
SOVAK ČR připravuje připomínky k návrhu zákona, návrhům nařízení vlády a dotazníkům Evropské unie.
15. Září 2020
SOVAK ČR aktuálně připravuje připomínky k návrhu zákona a návrhu vyhlášky.
14. Září 2020
V roce 2019 se v České republice zvýšil počet čistíren odpadních vod o 54. Rozrostla se i vodovodní síť o 233 kilometrů a kanalizační o 393 kilometrů, informovalo o tom Ministerstvo zemědělství (MZe).
3. Září 2020
Člen představenstva SOVAK ČR a EurEau Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., připravil novinky z legislativy Evropské unie.
1. Září 2020
24. ročník výstavy „Green Technology Expo“ na výstavišti v Rimini, která se koná od 3. do 6. listopadu 2020, je zaměřen na firmy, experty, veřejné a soukromé subjekty, které mají rozhodovací pravomoci.
31. Srpen 2020
Na podzim proběhne jako náhrada tradiční podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací webová konference ve dnech 3., 5. a 10. 11. 2020.
31. Srpen 2020
Představenstvo Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., (SVH ČR, z.s.) rozhodlo o zrušení plánovaného společenského setkání vodohospodářů k připomenutí Světového dne vody 2020, , které se mělo konat dne 21. 9. 2020.
21. Srpen 2020
Titulní strana čísla 7-8/2020 časopisu Sovak zachycuje zpřístupnění ČOV Olomouc veřejnosti během dne otevřených dveří. Objekt provozuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
20. Srpen 2020
Dne 9. 9. 2020 proběhne v 15 hodin slavnostní otevření putovní venkovní expozice Voda a civilizace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.
20. Srpen 2020
V srpnovém čísle časopisu Pro města a obec byl zveřejněn rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem, který připravila Zuzana Pacinová. Tématy rozhovoru byly kvalita pitné vody, sucho a nedostatek vody, či investice do vodohospodářské infrastruktury.
19. Srpen 2020
V druhém srpnovém týdnu přijel na návštěvu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., spolu s náměstkem Ing. Alešem Kendíkem, a generálním ředitelem Povodí Moravy, s.p., MVDr. Václavem Gargulákem.
19. Srpen 2020
SOVAK ČR uspořádal ve spolupráci s Network Security Monitoring Cluster (NSMC) dne 21. 7. 2020 seminář Kybernetická bezpečnost – jak optimálně nastavit procesy a technická opatření, aby se minimalizovalo riziko škody při kybernetickém útoku.