28. Červen 2022
SOVAK ČR je od února 2022 na Twitteru. Zajímá vás aktuální dění ve vodárenském oboru? Sledujte nás i na této sociální síti.
28. Červen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 6/2020 zachycuje nový věžový vodojem v Božicích na Znojemsku. Jde o jeden ze dvou věžových vodojemů vybudovaných v rámci zkapacitnění vodovodu SV Božice mezi lety 2019-2021.
21. Červen 2022
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD.
20. Červen 2022
Ve dnech 31. 5.–1. 6. se konala premiéra konference VODA FÓRUM, kterou uspořádal SOVAK ČR v příjemných prostorách zámeckého hotelu Valeč u Hrotovic.
14. Červen 2022
Už za týden se otevřou prostory Kongresového centra v Praze a přivítají více než tři stovky účastníků největší mezinárodní konference, která se zabývá ztrátami vody a hospodařením s vodou. Konference se koná každé dva roky.
13. Červen 2022
SOVAK ČR na středu 29. 6. 2022 pro vás připravuje další ze série odborných seminářů. Tentokrát bude seminář určen pro všechny pracovníky vodárenských společností zabývajících se poplatkovou agendou.
7. Červen 2022
Ve dnech 23. 5.–26. 5. 20222 se v hotelu Dvořák v Táboře po nucené kovidové pauze konala konference Pitná voda.
31. Květen 2022
Titulní strana časopisu Sovak 5/2022 je věnována 150 letům péče o vodu ve městě Brně, výročí prezentují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
30. Květen 2022
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. V současné době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD.
23. Květen 2022
Do životního prostředí, tedy i do povrchových a podzemních vod, může vstupovat celá řada látek, které mají vliv na kvalitu vody. Jednu z těchto skupin pak tvoří tzv. mikropolutanty.
17. Květen 2022
Mezinárodní konferenci Water Loss 2022, která proběhne ve dnech 19.-22. 6. v Praze, pořádá Asociace pro vodu ČR (CzWA) jako konferenci IWA v gesci odborné skupiny Water Loss. SOVAK ČR je mediálním partnerem konference.