7. Květen 2021
Nejsem z principu příznivcem pozměňovacích návrhů v legislativní praxi, protože existuje řada případů, kdy takový návrh nechtěně pozměnil původně dobře myšlený legislativní  předpis.
5. Květen 2021
SOVAK ČR rozšiřuje svým řádným a přidruženým členským organizacím novou možnost online vzdělávání a školení pro zaměstnance v rámci e-learningového vzdělávacího portálu eSOVAK.
4. Květen 2021
Trendy a vývoj v oboru VaK jsou zpracovány na základě veřejně dostupných dat vydávaných prostřednictvím publikace Ministerstva zemědělství Ministerstva životního prostředí, Českého statistického úřadu a evropských dat z Eurostatu a EurEau.
4. Květen 2021
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci nastavení smluvního limitu dodávané vody.
3. Květen 2021
Katedra Environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava nabízí jako jediná v ČR možnost prezenčního i kombinovaného studia v bakalářském programu Voda – strategická surovina a Technologie a hospodaření s vodou.
30. Duben 2021
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci možnosti připojení na zásobovací vodovodní řady.
29. Duben 2021
Zviditelněte svoji firmu prezentací v odborném vodohospodářském časopise Sovak, který vychází již 30. rokem.
29. Duben 2021
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila ekonomická komise SOVAK ČR odpověď ve věci porovnání položek kalkulace vodného a stočného.
28. Duben 2021
V průběhu ledna vyšlo rozsáhlé dílo z pera Ing. Václava Pekaře, CSc., JAK NA POTRUBÍ, které komplexně pojednává problematiku výpočtů a projektování potrubí.
27. Duben 2021
SOVAK ČR připravil pro řádné členy na webových stránkách novou kategorii Dotační výzvy v rubrice Informace pro členy.
27. Duben 2021
SOVAK ČR zveřejňuje řádným členům odpovědi na dotazy v rubrice Informace pro členy. Nově je zde k dispozici odpověď na téma odpadních vod.
26. Duben 2021
Na titulní straně čísla 4/2021 je zobrazena Čistírna odpadních vod Opava. Projektům Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. jsou věnovány úvodní dva texty.