31. Červenec 2019
Vláda na svém jednání dne 30. 7. 2019 zamítla poslanecký návrh novely Listiny základních práv a svobod, sněmovní tisk č. 549. SOVAK ČR zaujal k návrhu následující postoj.
19. Září 2019
Titulní strana čísla 9/2019 časopisu Sovak se vztahuje ke společnosti ČEVAK a. s., a je na ní zobrazená vodárenská věž Dobřany.
17. Září 2019
Pozornost si zaslouží tisková zpráva k problematice mikroplastů zveřejněná dne 22. srpna 2019 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Připomenul ji i časopis Sovak v čísle 9/2019.
16. Září 2019
Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí jsou mezi hlavními aktéry v oboru evropského oběhového hospodářství během veletrhu v Rimini. Akce se koná od 5. do 8. 11. Veletrh Ecomondo hraje čím dál důležitější roli ve světě oběhového hospodářství.
10. Září 2019
Na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 se lze nyní přihlásit a seznámit se můžete i s programem akce.
28. Srpen 2019
Přijmeme účetní se základní znalostí fakturace a podvojného účetnictví na zkrácený pracovní úvazek.
25. Srpen 2019
Zviditelněte svoji společnost formou inzerce v říjnovém čísle 10 časopisu Sovak, který bude kromě obvyklé distribuce také součástí oficiálních materiálů pro účastníky konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2019.
16. Srpen 2019
Letní čísla odborných časopisů se věnovala i výstavě VODOVODY–KANALIZACE 2019, kterou uspořádal SOVAK ČR ve dnech 21.–23. května 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.
15. Srpen 2019
Na titulní straně letního dvojčísla 7–8/2019 časopisu Sovak je fotografie z obnovy přivaděčů prameniště ÚV Nebanice – relining bez mezikruží. Podrobněji se o realizaci této stavby, jejímž investorem je CHEVAK Cheb, a. s., dozvíte v úvodním článku.
12. Srpen 2019
SOVAK ČR vyhlásil při příležitosti konání 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 12. ročník fotografické soutěže VODA 2019 na téma Vodní skvosty. Autory oceněných fotografií jsme požádali o zodpovězení anketních otázek.
15. Červenec 2019
Počátkem července Rada EU schválila kompromisní text návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody.
9. Červenec 2019
SOVAK ČR si dovoluje připomenout, že v souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2019, dochází ke změně správce poplatku.