23. Prosinec 2021
Titulní strana čísla 12/2021 zobrazuje inspekční technologii při diagnostice stavu vodovodního přivaděče DN 800–DN 1 000, propojujícího ZV Kopanina – ZV Kožova hora.
23. Prosinec 2021
Na základě dotazu připravila odpověď Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise SOVAK ČR, ve věci výkladu pojmu rekonstrukce.
20. Prosinec 2021
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) přijme k 1. únoru 2022 pro svůj sekretariát v Magdeburku vědeckou pracovnici / vědeckého pracovníka (platová třída 14 dle tarifní smlouvy pro zaměstnance německé státní správy TVöD-Bund,
16. Prosinec 2021
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise a ekonomická komise SOVAK ČR odpověď ve věci uplatnění individuální ceny stočného a individuální kalkulaci stočného.
15. Prosinec 2021
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise odpověď ve věci povinnosti občanů přepojení domovní kanalizační přípojky. 
14. Prosinec 2021
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila komise provozu kanalizací SOVAK ČR odpověď ve věci vnitropodnikové kanalizace.
13. Prosinec 2021
Odpověď na dotaz ohledně napojení developera na stávající kanalizační řad zpracovala Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise SOVAK ČR.
9. Prosinec 2021
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 10 publikací a 1 DVD
3. Prosinec 2021
​​​​​​​V prosincovém čísle 12/2021 časopisu Moderní obec byl v článku „České vodárenství je na vysoké úrovni, ale čekají je těžké zkoušky“ shrnut průběh konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádal SOVAK ČR ve dnech 2., 3. a 5. 11. 2021.
25. Listopad 2021
Portál eSOVAK je moderním nástrojem zcela zastupujícím klasické vzdělávací akce a umožňuje povinné školení i u zaměstnanců v režimu home office.
25. Listopad 2021
Titulní strana čísla 11/2021 zobrazuje historickou a současnou podobu plzeňských čistíren odpadních vod (ČOV I a ČOV II). ČOV II Plzeň vznikala v letech 1989–1996 a více se o ní čtenáři dozvědí v úvodních textech.
23. Listopad 2021
V poslední době je pozornost odborné i laické veřejnosti značně zaměřena na per- a polyfluorované alkylové sloučeniny (PFAS) a jejich přítomnost v životním prostředí včetně pitné vody.