18. Červenec 2018

Portál Naše voda zveřejnil rozhovor s novým předsedou představenstva SOVAK ČR, který byl zvolen představenstvem dne 12. 6. Ing. Miloslav Vostrý představil v rozhovoru mimo jiné své priority ve funkci a zhodnotil stávající směřování SOVAK ČR. K dalším…

16. Červenec 2018

V červencovém čísle 7/2018 časopisu Moderní obec se redakce mimo jiné i na aktuální problematiku vlastnické struktury vodárenských společností a jejich různých podob. V rubrice Polemice na straně 7 byl dán prostor dvěma představitelům samosprávy Ing…

16. Červenec 2018

Týdenní stolní kalendář dodavatelů výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací, který vydává SOVAK ČR, má již dlouholetou tradici. I Vaše firma může mít reklamu v dalším vydání kalendáře pro rok 2019. Kalendář je celobarevný na ušlechtilém matném…

20. Červen 2018

Obálka čísla 6/2018 časopisu Sovak nabízí pohled z výšky na úpravnu vody Plzeň, její historii a charakteristiku v úvodním článku představili autoři Ing. Martina Klimtová a Ing. Jan Kretek z VODÁRNY PLZEŇ a.s. Dne 18. dubna 2018 se v Kongresovém a…

19. Červen 2018

Italsko-česká obchodní komora si dovoluje pozvat na návštěvu 22. ročníku mezinárodního veletrhu Ecomondo a Key Energy 2018, který se uskuteční v Rimini ve dnech 6.–9. listopadu 2018. Veletrhy Ecomondo a Key Energy jsou mezinárodními veletrhy…

14. Červen 2018

Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s., dlouhodobě upozorňuje na vysoké daňové zatížení vodného a stočného současnou 15% sazbou DPH a velice vítá uvažovaný návrh na snížení této sazby. Jedna ze základních životních potřeb – voda – by neměla být…

13. Červen 2018

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet obor VaK v souvislosti s robotizací a nastupující umělou inteligencí? Víte, do jaké míry mohou být ohrožené naše pracovní místa? Chcete dobře rozumět novým nastupujícím generacím? Na zmiňovaná a další témata budou na……

12. Červen 2018

Představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) zvolilo 12. 6. 2018 nového předsedu představenstva Ing. Miloslava Vostrého. Nahradil tak odstupujícího předsedu Ing. Františka Baráka, ředitele společnosti Vodovody a kanalizace…

6. Červen 2018

SOVAK ČR zahájil přípravy konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018, která proběhne ve dnech 6. a 7. listopadu 2018 v Brně. Tato již tradiční významná odborná konference se uskuteční již pošestnácté a je příležitostí pro inspirativní setkání…

5. Červen 2018

Evropská komise od roku 2013 intenzivně pracuje na přípravě legislativy znovuvyužívání odpadních vod. Tlak na právní úpravu je možné sledovat jak přímo z Evropské komise, jmenovitě DG Envi, tak i ze strany zástupců některých členských států (např…

31. Květen 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla dne 29. 5. 2018 na programu své 13. schůze i novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který jí byl vrácen Senátem. Poslanecká sněmovna rozhodnutí Senátu přehlasovala a schválen tak byl finální…

28. Květen 2018

V souvislosti se vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) si vám dovolujeme oznámit, že náš spolek Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., jako správce osobních údajů, jmenoval pověřence pro ochranu…