22. Březen 2018

Dne 21. 3. 2018 v předvečer Světového dne vody zveřejnila evropská asociace EurEau, ve které je SOVAK ČR řádným členem, souhrn údajů o vodohospodářské praxi v 27 členských státech Evropské unie, Velké Británii a Srbsku. Poskytování přístupu ke…

21. Březen 2018

Desítky akcí spojených s oslavami Světového dne vody připravují plošně po celé zemi vodohospodáři v ČR. Zájemci tak budou moci navštívit například běžně nepřístupné prostory přehradních nádrží nebo laboratoře a areály vodohospodářských společností a…

20. Březen 2018

Obálka čísla 3/2018 časopisu Sovak zachycuje Čistírnu odpadních vod Klatovy, které je věnován i úvodní článek. Nad mottem Světového dne vody 2018 – Nature for Water se zamyslel RNDr. Pavel Punčochář, CSc., z Ministerstva zemědělství, mimo jiné v textu…

19. Březen 2018

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 698 13 019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce společnosti ČOV Český Krumlov s.r.o., IČO: 281 60 363, se sídlem Horní Brána 509, 381 01 Český Krumlov tímto oznamuje, že byl zahájen prodejní…

16. Březen 2018

Ve dnech 1.–2. března letošního roku se uskutečnilo první jednání komise evropské asociace provozovatelů vodohospodářské infrastruktury (EurEau) pro pitnou vodu. Podrobná zpráva ze zasedání komise je dostupná zde. Zajímavou informaci uvedla hostitelka…

7. Březen 2018

Dne 6. 3. 2018 proběhl v Záhřebu odborný seminář s názvem „Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku“, který zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v rámci projektů ekonomické…

6. Březen 2018

Pořad internetové televize Stream.cz, který se zaměřuje na kvalitu produktů, se tentokrát věnoval testům pitné vody z vodovodů v České republice a kohoutková voda v nich obstála na výbornou, někde dosahuje až kvality kojenecké vody. Pro testování bylo…

5. Březen 2018

U příležitosti Světového dne vody 2018 pořádají členové SOVAK ČR odborné semináře, přednášky, soutěže a dny otevřených dveří na čistírnách odpadních vod a úpravnách vod, v některých případech i prohlídky podzemního vodojemu, či zatrubněného mlýnského…

27. Únor 2018

Aktuální číslo Odpadového fóra (č. 3/2018) věnovalo v několika článcích pozornost tématu sedimentů a kalů. Názor na oběhové hospodářství a obor vodovodů a kanalizací vyjádřil v rubrice Ohlasy čtenářů ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. Uvedl, že „…

SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy, bude pro velký zájem otevírat již podruhé v květnu tohoto roku studijní program Provozovatel…
Na konci loňského roku nechalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky, z.s., zpracovat příručku, která má poskytnout vodárenským společnostem, jako členům SOVAK ČR, základní informace o ochraně osobních údajů a o zásadách, které musejí…
Na obálce čísla 2/2018 časopisu Sovak je představen interiér dříku vodojemu v Hradci Králové-Třebši s výstupním schodištěm. Věžovému vodojemu na Novém Hradci Králové, který byl prohlášen za kulturní památku, je věnován i úvodní článek od Ing. Pavla…