15. Listopad 2017

Dne 7. listopadu v Clarion Congress Hotel Ostrava při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekávanému vývoji. Aktuální…

15. Listopad 2017

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dlouhodobě spolupracuje s řadou dalších odborných spolků a sdružení. Logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR), zejména na poli legislativní činnosti směřující…

14. Listopad 2017

S postupným rozvojem využívání jiných druhů vod než vody pitné (srážkové vody, šedé vody), ať již v průmyslu, či domácnostech, vzniká stále častěji potřeba jejich přesného měření. Příkladem může být dotační titul SFŽP ČR Dešťovka, který počítá s…

9. Listopad 2017

Úspěšně proběhla v Ostravě dvoudenní konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, kterou uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Konference nabídla prostor k diskusím nad otázkami, které jsou nyní nejvíce v popředí zájmu odborné…

3. Listopad 2017

Ve dnech 7.-8. listopadu probíhá významná oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 v Ostravě, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., a to již patnáctým rokem. První konference Provoz vodovodů a kanalizací proběhla v …

Při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 pořádá SOVAK ČR tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekávanému vývoji, která proběhne v Ostravě, a to 7. listopadu v 11 hodin v salónku GOLD v Clarion Congress Hotel Ostrava…
SOŠ Praha Jarov ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., otevírá pro školní rok 2018/19 nový učební obor Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení. První ročník tohoto učebního oboru bude otevřen až pro 30…
Na webu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) byla zveřejněna zpráva o pokutě za nelegální odebírání podzemních vod, kterou uložili inspektoři ČIŽP z oddělení ochrany vod v Olomouci.
26. Říjen 2017

Dne 26. 10. 2017 podepsali zástupci dvou etablovaných institucí na trhu zabývajících se pitnou a odpadní vodou, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., (SOVAK ČR) a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA), memorandum o spolupráci. Za SOVAK ČR dokument……

V časopise Moderní obec č. 10/2017 vyšel zajímavý článek „Česká voda do českých rukou? Hlavně to musí být ruce odpovědných profesionálů“. Text se zaměřil na některé aspekty, které s sebou přináší vlastnictví a provozování vodohospodářského majetku…
Číslo 10/2017 časopisu Sovak má na obálce fotografie Úpravny vody Podhradí (SmVaK Ostrava a. s.) a Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz (OVAK a. s.). V úvodních článcích prezentují tyto společnosti zkušenosti ze svých projektů, čtenáři se tak…
17. Říjen 2017

Dne 12. října jednali v Hradci Králové zástupci společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ohledně nutnosti modernizace Vodárenské soustavy východní Čechy. Následně proběhla tisková konference, které…