14. Září 2018

SOVAK ČR vydává Příručku provozovatele stokové sítě, která je nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá touto problematikou. Tisk zajistilo nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o.

14. Září 2018

Titulní strana představuje Novou vodní linku ÚČOV Praha a projektu je věnováno několik článků uvnitř čísla 9/2018 časopisu Sovak.

13. Září 2018

SOVAK ČR upozorňuje, že termín pro předání výsledků o jakosti surové vody za rok 2017 byl prodloužen do 30. 10. 2018.

10. Září 2018

Mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU umožňuje již čtvrtým rokem zviditelnit určitou oblast týkající se hospodaření s dešťovou vodou. Letošní ročník se bude na nakládání se srážkovými vodami dívat jako na nástroj k rozvoji měst.

7. Září 2018

Jak informoval Státní fond životního prostředí ČR, od 1. září je otevřena speciální dotační výzva v Národním programu Životní prostředí.

3. Září 2018

Dne 11. října proběhne v hotelu Olympik na Praze 8 konference Kyberbezpečnost v síťových odvětvích.

27. Srpen 2018

Letošní období sucha v České republice se již řadu týdnů projevuje nedostatkem vody pro některé individuální systémy zásobování obyvatel pitnou vodou.

27. Srpen 2018

Systém pro předávání výsledků jakosti surové vody bude od 3. 9. 2018 dostupný na adrese: http://surovavoda.chmi.cz.

15. Srpen 2018

Obálka čísla 7–8/2018 časopisu Sovak zobrazuje část plánu rekonstrukcí vodovodní sítě.

14. Srpen 2018

Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů.

13. Srpen 2018

V poslední době SOVAK ČR zaznamenal několik vybraných zpráv věnující se problematice zásobování pitnou vodu, které by rád okomentoval a uvedl na pravou míru.

31. Červenec 2018

Státní zdravotní ústav zveřejnil 11. 7. 2018 Zprávu o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2017.