22. Říjen 2019
Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019.
9. Říjen 2019
Ve dnech 25–27. září 2019 uspořádala Asociácia vodárenských spoločností ve spolupráci s asociacemi zemí V4 nultý ročník mezinárodní soutěže zručnosti vodárenských pracovníků Water Final V4.
29. Květen 2019
Pod záštitou Hospodářské komory České republiky proběhne konference s názvem Family Business Governance aneb rozhodování a komunikace v rodinné firmě, kterou pořádá Centrum pro rodinné firmy při Vysoké škole ekonomické v Praze.
3. Květen 2019
Za účasti tří členů vlády, včetně premiéra Andreje Babiše, byla 2. května v podvečer slavnostně zahájena výstava Voda a civilizace na pražské Kampě.
10. Duben 2019
Server Vodárenství.cz věnoval v několika svých článcích pozornost 23. ročníku Mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2019, která proběhla 14. a 15. 3. v prostorách Interhotelu Moskva ve Zlíně. Konference se zúčastnili i představitelé SOVAK ČR.
19. Březen 2019
ČVUT v Praze v rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649; řešitelka projektu doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.) připravuje průřezový doktorský program.
14. Únor 2019
V termínu 17.–19. 3. 2019 proběhne podnikatelská mise do Alžírska s hlavním zaměřením na vodohospodářství, sanitaci, odpadové hospodářství a krajinářství.
4. Únor 2019
Asociace pro vodu ČR letos v září opět pořádá v pořadí již 13. bienální konferenci VODA 2019.