30. Září 2019
S blížícím se koncem roku jsou postupně uvolňovány souhrnné zprávy jednotlivých ministerstev či zodpovědných organizací hodnotící vodní hospodářství a obor vodovodů a kanalizací v ČR za rok 2018.
31. Červenec 2019
Vláda na svém jednání dne 30. 7. 2019 zamítla poslanecký návrh novely Listiny základních práv a svobod, sněmovní tisk č. 549. SOVAK ČR zaujal k návrhu následující postoj.
26. Červen 2019
Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková) předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, sněmovní tisk č. 508.
14. Červen 2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o metrologii, který nahrazuje stávající zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
15. Duben 2019
V návaznosti na evidované dotazy vydává SOVAK ČR následující stanovisko.
5. Duben 2019
Ve světle některých alarmujících vyjádření o nedostatečné kvalitě kohoutkové vody a zastaralých sledovaných parametrech pokládáme za nutné uvést následující stanovisko.
3. Duben 2019
V březnu tohoto roku předložila skupina poslanců novelu zákona o ochraně ovzduší, sněmovní tisk č. 422.
4. Leden 2019
Dnem 1. ledna tohoto roku nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.