21. Únor 2023
Na titulní straně je zachycena strojovna podtlakové kanalizace Petrovice.
20. Únor 2023
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.
15. Únor 2023
Dovolujeme si Vás pozvat na další Vodárenský čtvrtek, jehož tématem budou vodojemy.
14. Únor 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Ekonomická komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při kalkulaci cen stočného.
13. Únor 2023
Česká asociace pro vodu uspořádala dne 1. 2. 2023 odborný seminář na téma „Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou“.
9. Únor 2023
Na YouTube byly zveřejněny záznamy z konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022 a online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021.
9. Únor 2023
Vzhledem k velkému zájmu účastníků a omezené kapacitě SOVAK ČR uspořádá znovu seminář Pohled Ministerstva financí na aplikaci nového cenového výměru, a to 16. 3. 2023.
2. Únor 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při stanovení vlastníka vodoměru.
30. Leden 2023
Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při odmítnutí či nereakci na výzvu k podpisu nové smlouvy na dodávku pitné vody či odvádění odpadních vod.
25. Leden 2023
Na titulní straně je zachycena úpravna vody Plav.
25. Leden 2023
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., (VAS) která je jedním z největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice, získala Národní cenu kvality České republiky 2022 v nejvyšším programu Excelence.
23. Leden 2023
SOVAK ČR připravil seminář na téma kybernetické bezpečnosti ve vodárenství v kontextu směrnice NIS2, který proběhne 23. 2. v Praze.