23. Říjen 2019
Rok 2019 se pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., nesl ve znamení oslav stého výročí založení. Přípravy na tento, pro ústav významný rok, započaly již v roce 2018, kdy vzniklo logo k výročí.
22. Říjen 2019
Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019.
9. Říjen 2019
Ve dnech 25–27. září 2019 uspořádala Asociácia vodárenských spoločností ve spolupráci s asociacemi zemí V4 nultý ročník mezinárodní soutěže zručnosti vodárenských pracovníků Water Final V4.
8. Říjen 2019
Přestože již několikátý rok sužují Česko velká sucha, obce nejsou na následky připraveny a koncepčnímu hospodaření s vodou nevěnují patřičnou pozornost.
30. Září 2019
S blížícím se koncem roku jsou postupně uvolňovány souhrnné zprávy jednotlivých ministerstev či zodpovědných organizací hodnotící vodní hospodářství a obor vodovodů a kanalizací v ČR za rok 2018.
23. Září 2019
V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v září proběhly zajímavé akce na téma klimatu, či hospodaření s vodou.
19. Září 2019
Titulní strana čísla 9/2019 časopisu Sovak se vztahuje ke společnosti ČEVAK a. s., a je na ní zobrazená vodárenská věž Dobřany.
17. Září 2019
Pozornost si zaslouží tisková zpráva k problematice mikroplastů zveřejněná dne 22. srpna 2019 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Připomenul ji i časopis Sovak v čísle 9/2019.
16. Září 2019
Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí jsou mezi hlavními aktéry v oboru evropského oběhového hospodářství během veletrhu v Rimini. Akce se koná od 5. do 8. 11. Veletrh Ecomondo hraje čím dál důležitější roli ve světě oběhového hospodářství.
10. Září 2019
Na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019 se lze nyní přihlásit a seznámit se můžete i s programem akce.
28. Srpen 2019
Přijmeme účetní se základní znalostí fakturace a podvojného účetnictví na zkrácený pracovní úvazek.
25. Srpen 2019
Zviditelněte svoji společnost formou inzerce v říjnovém čísle 10 časopisu Sovak, který bude kromě obvyklé distribuce také součástí oficiálních materiálů pro účastníky konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2019.