28. Květen 2020
Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., spolu se SOVAK ČR vyhlásily v listopadu 2019 soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v ČR.
25. Květen 2020
Titulní strana čísla 5/2020 časopisu Sovak zachycuje věžový vodojem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s. (SmVaK Ostrava) v Petřvaldu na Karvinsku s akumulační kapacitou 500 metrů krychlových pitné vody.
21. Květen 2020
Dne 12. 5. 2020 proběhlo další jednání Národní koalice pro boj se suchem.
12. Květen 2020
Významná oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, proběhne ve dnech 3. 11.–4. 11. 2020 v Praze.
12. Květen 2020
Portál Vodárenství.cz zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Probírána byla mimo jiné témata prospěšnosti SOVAK ČR pro členskou základnu a opatření pro zvládání sucha.
28. Duben 2020
Na podzim loňského roku rozhodlo představenstvo SOVAK ČR o vydání vysoce odborně specializované publikace Biologická kontrola čistíren odpadních vod. 
24. Duben 2020
V dubnovém vydání časopisu Pro města a obce byl zveřejněn článek Zuzany Pacinové ohledně výše plateb za vodné a stočné i v souvislosti s aktuálním přesunem DPH za vodné a stočné do nižší sazby.
23. Duben 2020
Portál Komunální ekologie zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Rozhovor připravili Hana Tomášková a Pavel Mohrmann.
22. Duben 2020
SOVAK ČR v sekci Informace pro členy nově zřídil kategorii Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě, kde řádní členové mohou nahlédnout na již ukončená připomínková řízení, či sledovat průběh aktuálních legislativních návrhů.
21. Duben 2020
Na titulní straně čísla 4/2020 časopisu Sovak se prezentují Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., a je zde zachycena stavba retenční nádrže A v Hranicích.
20. Duben 2020
SOVAK ČR zprovoznil na svých stránkách novou službu – Vodárenskou burzu. Řádní členové SOVAK ČR zde mohou nabízet nebo shánět zboží či služby ve stejně orientovaném společenství firem velmi jednoduchým a administrativně nenáročným způsobem. 
17. Duben 2020
V úterý 14. dubna 2020 představilo neformální sdružení akademiků, informatiků a techniků COVID19CZ v Kladně první originální plicní ventilátor CoroVent.