Archiv časopisu 2018

12/2018  – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Úpravna vody Podhradí

Táňa Matulová, Lenka Kolářová

Rekonstrukce kalového hospodářství, filtrace a ASŘ úpravny vody Nová Ves  1

Čerpadla SCHWING pro hospodárnou a spolehlivou dopravu (nejen) kalů z ČOV        6

To nejlepší z roku 2018: Pět dárků od společnosti Kamstrup         7

Filip Wanner, Jiří Hruška

V Brně se konal 16. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací        8

František Kožíšek, Růžena Šináglová

Doporučení ke zpracování posouzení rizik úpravy pitné vody snižující obsah  radionuklidů         18

SOVAK ČR k nakládání s čistírenskými kaly    21

Ondřej Beneš

Zasedání představenstva a valné hromady EurEau na Kypru          23

Radka Hušková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1     24

Vladimír Havlík

Teoretické předpoklady řešení hydraulického rázu, 1. část    28

Z regionů    32

Rejstřík 2018       37

 

11/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Vodojem Zámek v Letovicích, provozovaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Lubomír Gloc
25 let VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
    1

Leona Paroulková
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., si letos připomíná čtvrt století od svého založení        2

Michaela Stehlíková
Sanace malých profilů vejčitého tvaru v pražské stokové síti  8

Modelový příklad: Nakolik se vyplatí technologie Kamstrup?          11

Jiří Hruška
Rozhovor s novým předsedou Svazku měst a obcí VKM
       12

Oldřich Vlasák, Petr Kašička
České vodohospodářské firmy se úspěšně prezentovaly v Pule      13

FRIALOC uzavírací armatura z PE – nový konstrukční přístup řeší staré problémy v uzavírací technice         14

Miroslav Kos
EU navrhuje zvýšenou transparentnost nakládání s kaly z čistíren odpadních vod
       16

Bezpečná, flexibilní a úsporná – dávkovací čerpadla SMART Digital XL pro výkony 0,075 až 200 l/h  17

Připravit se na suché sezony znamená budovat i modernizovat infrastrukturu      18

Novostavba, nebo rekonstrukce vodojemu?           20

Více než 30 let provozu a 1 milion pracovních cyklů? Ano, je to u regulačního ventilu možné!     23

Z regionů    24

Nová čistírna odpadních vod je na světě!         26

Evropský parlament schválil stanovisko k revizi Směrnice o pitné vodě        28

Miroslav Kos
Změna nakládání s čistírenskými kaly v Bavorsku           30

 

10/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Úpravna vody Švařec, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Úpravna vody Mostiště, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Iva Šebková, Renata Hermanová

Generální ředitelé největších jihomoravských provozních společností  k aktuálním otázkám ve vodárenství – rozhovor s generálním ředitelem Vodárenské akciové společnost, a. s., Ing. Lubomírem Glocem, a generálním ředitelem Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., Ing. Jakubem Kožnárkem  1

FIXBLOC – šikovný pomocník při rekonstrukcích a sanaci PE potrubí         6

On-line odečet v rádiové síti? S novými prvky žádný problém    7

Miroslav Kos, Oto Zwettler

Solární sušení kalu – klasická technologie v moderním provedení           8

Jarmila Čechmánková, Jan Skála, Jan Matějka, Jan Maňha, Luboš Nobilis, Viera Horváthová, Marek Záveský

Podmínky pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů          14

Lenka Fremrová

Normy pro využití srážkových vod a šedé vody         18

Josef Nepovím

K zákonu o vodovodech a kanalizacích  19

Proč kanalizace z tvárné litiny INTEGRAL? 2. část         22

Z regionů    24

Kryštof Drnek

Šítkovská a Staroměstská vodárna ukončily provoz před 105 lety          28

Oldřich Vlasák

Národní koalice pro boj se suchem          30

Zemřel Mgr. Jan Hrabák, Ph. D.     31

 

9/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Pohled na Novou vodní linku ÚČOV Praha. Pražská vodohospodářská společnost a. s., Správce stavby Nové vodní linky ÚČOV Praha

Jiří Rosický

Odkanalizování a čištění odpadních vod na území hl. města Prahy      1

Jiří Wanner

Vývoj technologie čištění odpadních vod v Praze v oblasti Císařského ostrova       5

Jiří Bažata, Jakub Kovařík, Jiří Rosický, Jiří Wanner

Modernizace ÚČOV Praha v roce 2018  14

Jakub Kovařík, Jiří Rosický

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, soubor staveb     20

Žádný strach z nepříjemných událostí!

Pomůže vám je řešit modul Incidents      23

Z regionů    24

Sucho spojuje vodohospodáře a Státní správu hmotných rezerv    26

SP čerpadla         27

Dvojité odvodnění podzemních hydrantů          28

Ondřej Beneš, Radka Hušková, Filip Wanner

SZÚ potvrdil vysokou kvalitu pitné vody z veřejných vodovodů  29

Proč kanalizace z tvárné litiny INTEGRAL? (1. část)         33

Michal Dohányos, Dana Pokorná

Konference KALY a ODPADY        34

 

7–8/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Část plánu rekonstrukcí vodovodní sítě. Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

SOVAK ČR s novým předsedou představenstva       1

Milan Míka, Zdeněk Sviták

Plánování rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a snižování úniků vody ve vodárenském systému     3

Filip Wanner

Konference Problematika provozování vodohospodářské infrastruktury      7

Analytické nástroje pro inteligentní vodoměry Water Intelligence & Incidents        11

Ondřej Pavlík, Alexandra Hradská, Karolína Koutníková

Retenční nádrže na stokové síti města Brna    12

Ivana Weinzettlová Jungová

Z pražské architektury tehdejší doby patří Podolská vodárna mezi nejvýznamnější stavby (rozhovor s prof. Ing. arch. Arnoštěm Navrátilem, CSc.)  17

Libor Frydrych

Úpravna vody v Ostravě-Nové Vsi letos slaví 110 let od uvedení do provozu           20

22. ročník vodohospodárskej výstavy na Slovensku AQUA     26

Robert Kořínek

Hasicí věže koksoven  28

Milan Bayer

Podpora GIS pro vyjadřovací službu        34

Michael Knopp, Libor Bureš

Rizika zveřejnění a poskytování informací o vodohospodářské infrastruktuře v portálu vyjadřovací služby         37

Z regionů    40

Helena Syrovátková

Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.         44

Ondřej Beneš

Jednání valné hromady a představenstva EurEau v Itálii           45

Radka Hušková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Řecku        47

Ladislav Jouza

Jak správně napsat pracovní řád    49

Jaroslav Jásek

Vodárenský areál v Praze na Letné slaví 130 let       52

Ing. Josef Beneš (nekrolog)  54

Nový přístup k managementu rizika pro povodí přehrad    55

 

6/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Letecký pohled na areál úpravny vody v Plzni

Martina Klimtová, Jan Kretek

Úpravna vody Plzeň po sto třiceti letech vývoje        1

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2018  5

Nefakturovaná voda: Jak ušetřit obrovské částky?          8

Jiří Batěk, Kamila Šuráňová, Daniel Žárský

Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava a odstraňování dusíku            9

Martin Srb

23. ročník semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod     13

Zdeněk Zuntych

JVS Info      16

Marek Coufal

Technická normalizace a související legislativa pohledem projektanta    18

František Kožíšek, Yveta Kožíšková

Neobvyklá příčina kontaminace pitné vody koliformními bakteriemi v Německu         22

Z regionů    24

Výpočetní software TCO/LCA – ekonomický a ekologický přínos posuzování výstavby a obnovy sítí z celého životního cyklu stavby         26

Jiří Šejnoha

Bezpečnostní propojení stok           28

 

5/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Nikdy nekončící boj se ztrátami vody

Jan Kobr, Miroslav Koller, Jaroslav Louda
Nikdy nekončící boj se ztrátami vody       1

Miroslav Kos
Devátá zpráva o stavu plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod     4

Ivana Weinzettlová Jungová
Konference Vodárenská biologie    7

Radka Němcová
Základní informace k registru skutečných majitelů      10

Kamstrup Valve  12

Vojtěch Kouba a kol.

Jak ušetřit na odstraňování dusíku na ČOV
10 let zahraničních zkušeností s procesem anammox    14

Marek Coufal

Ohlédnutí za Mezinárodní vodohospodářskou konferencí VODA ZLÍN 2018          22

Odpadové vody 2018  24

Z regionů    26

Ladislav Bartoš, Josef Drbohlav
Drenážní systémy – dříve a dnes  28

 

4/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Biologická čistírna odpadních vod Pardubice

Oldřich Vodička, Jan Bartáček, Vojtěch Kouba, Pavel Švehla
BČOV Pardubice – příjem alikvidace odpadních vod akapalných odpadů 1

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2018, vyhlášení vítězných staveb soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017 5

Rostislav Šívara, Barbora Veselá, Jan Toman
Jak zavést GDPR do praxe 12

Petr Kašička
Představení deseti českých firem v Chorvatsku 15

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody (EU2), 25.–26.1. 2018 16

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu (EU1), 1.–2.3. 2018 18

Identifikace armatur v potrubních systémech 21

Miloslav Drtil a kol.
Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 2) 22

Vizualizace dat o spotřebě z inteligentních vodoměrů 27

Z regionů – Světový den vody 2018 v regionech 28

22. ročník medzinárodnej výstavy AQUA – rozhovor s generálnym riaditeľom EXPO CENTER a. s. Ing. Pavlom Hozlárom 30

Informace o znovuotevření studijního programu Provozovatel vodovodů a kanalizací 31

 

3/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Čistírna odpadních vod Klatovy

Václav Kutil, Michal Vlček
Šumavské vodovody a kanalizace – čtvrt století služeb pro obce Klatovska    1

Pavel Punčochář

Světový den vody 2018: „Nature for Water“    5

Revize Směrnice o pitné vodě otevřena k připomínkám     7

Rostislav Šívara, Barbora Veselá, Jan Toman

Srovnání zákona o ochraně osobních údajů a GDPR     8

Miloslav Drtil a kol.

Poznatky z prevádzky veľkých ČOV s biologickým odstraňovaním dusíka a fosforu v SR (časť 1)           12

Informace o znovuotevření studijního programu Provozovatel vodovodů a kanalizací          17

Miroslav Kos

Mikroplasty v odpadní vodě a půdě         18

„Tady Houston, jak nás slyšíte?“    20

Růžena Šináglová, Ivana Ženatá

Povinnosti provozovatelů úpraven vod z podzemních zdrojů vody podle atomového zákona       21

První instalace frekvenčního měniče

ACQ580 v ČR      27

Z regionů    28

Tvárná litina pro kanalizace – systémy INTEGRAL®, TOPAZ®,

GRAVITAL® a PLUVIAL®     30

22. ročník medzinárodnej výstavy AQUA          31

Karel Frank

O publikaci Ministerstva zemědělství „Vodovody kanalizace ČR 2016 Ekonomika Ceny Informace“           32

Zásobování severovýchodu Bádenska-Würtemberska pitnou vodou  33

 

2/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Interiér dříku vodojemu v Hradci Králové-Třebši s výstupním schodištěm

Pavel Loskot

Věžový vodojem v Hradci Králové je kulturní památkou     1

Jiří Hruška

Rozhoduje kvalitní spolupráce – rozhovor s primátorem statutárního města Ostrava Ing. Tomášem Macurou, MBA           4

Rostislav Šívara

Úvod do GDPR    6

Dálkové odečty: Zvolte si nejvhodnější řešení!          9

Miroslav Kos

Energetické hodnocení ČOV           10

Petr Švestka, Marián Bilanin,

Bohdan Soukup, Pavel Chudoba

Energetická optimalizace a automatizace technologického provozu ČOV  16

Lenka Fremrová

Nové normy pro analýzu vody         20

Frekvenční měniče doplněné o synchronní reluktanční motory pomáhají snižovat provozní náklady čerpacích stanic v Nizozemí        24

Požadavky na armatury pro rozvody pitné vody        25

Z regionů    26

Využití použitého aktivního uhlí z úpravy pitné vody k odstranění stopových látek při čištění odpadních vod        28

Jaroslav Hlaváč

Osmdesátiny Ing. Aloise Košťálka           31

 

1/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Úpravna vody Klečůvka 

Oldřich Vlasák
Úvodník      1

Jiří Hruška
VaK Zlín modernizuje vodohospodářskou infrastrukturu – rozhovor s předsedou představenstva Vodovodů a kanalizací Zlín Ing. Svatoplukem Březíkem  2

Alena Satinová
Úpravna vody v Tlumačově prochází rozsáhlou rekonstrukcí           4

Kamstrup v roce 2018: Co nás čeká?      6

Filip Wanner
Seminář Materiálová transformace čistírenských kalů          7

První instalace frekvenčního měniče ACQ580 v ČR      9

Vladimír Havlík
Turbulentní proudění homogenních nenewtonských suspenzí       10

Nový postup k prokázání přítomnosti nanočástic stříbra v povrchových vodách         14

Jaroslav Pastorek, Martin Fencl, Jörg Rieckermann, Petr Sýkora, David Stránský, Michal Dohnal, Vojtěch Bareš
Posouzení srážkových dat z mikrovlnných spojů v městském povodí pomocí analýzy nejistot hydrologického modelu       16

Alena Trančíková
Mikroplasty v pitnej vode        24

Z regionů    26

Čisticí a dezinfekční přípravky CARELA® pro zařízení na pitnou vodu  28

Iveta Kardianová
Magazín a další způsoby komunikace SčVK         30

Za Pepou Janským       31