Archiv časopisu Sovak 2009

12/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Bystřany. Majitel: Severočeská vodárenská společnost, a. s.,
provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

 
Iveta Kardianová, Jiří Hruška
Chci udržet vysoké procento spokojených zákazníků a vynikající kredit společnosti – rozhovor s generálním ředitelem
Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Ing. Bohdanem Soukupem, Ph. D., MBA        1

Dagmar Haltmarová, Jiří Hruška
Cenu vody určuje řada faktorů – rozhovor s generálním ředitelem a členem představenstva Severočeské vodárenské
společnosti, a. s., Ing. Miroslavem Harciníkem     2

Pavel Loužecký
Čištění odpadních vod na ČOV Varnsdorf během rekonstrukce a po jejím ukončení      3

Lubomír Fajfr, Vratislav Medal
Připravovaná rekonstrukce ČOV Harrachov            7

Pavel Loužecký, Iveta Žabková
Připravovaná rekonstrukce ČOV Velké Hamry           11

Jiří Hruška
SOVAK ČR oslavil 20 let od svého založení    15

Pavel Pitter
Třetí konference Hydroanalytika 2009           21

Miroslav Pfleger
Chvatěruby – shybka pod Vltavou z tvárné litiny 2 × DN 800           22

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2009     24

Jiří Novák, Jaroslav Hlaváč, Milan Látal, Luboš Mazel
Zajištění výroby kvalitní pitné vody z vodních zdrojů povrchové vody v oblasti Žďáru nad Sázavou          26

Ladislav Jouza
Výdělek vedle starobního důchodu     27

Josef Ondroušek
Aktuální otázky BOZ A PO – Znojmo 2009     28

Milan Hejduk
Koncesní projekt – Výběr provozovatele na území velké části okresu Semily     30

Tomáš Hloušek
Jednala odborná komise pro čistírny odpadních vod       31

Iveta Višňanská, Jaroslav Hlaváč
JUDr. Ivo Mika sedmdesátníkem          33

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       35

Rejstřík 2009        37

 

11/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Střední Pomoraví/Hodonínsko – projekt č. 4.1 Hodonín – rekonstrukce kmenových stok (Národní třída, v pozadí Hodonínská radnice)


Pavel Koubek, Gabriela Vlachovská
Stavba „Střední Pomoraví/Hodonínsko“ je před dokončením         1

Marek Měchura
Historie systému GIS ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín      5

František Kožíšek, Petr Pumann, Jaroslav Šašek
Zkušenosti s analýzou rizik v zásobování pitnou vodou ve Švýcarsku       6

Zdeňka Vondráčková
Odlehčovací komory        9

Jan Svárovský
Bezdrátový přenos signálů pro vodárenské aplikace     13

Jaroslav Raclavský
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí – 1. část     14

Informační systém QI s modulem Vodárenství pomáhá i menším provozovatelům       19

Milan Lánský, Jiří Wanner
Využití institutu „nejlepších dostupných technologií“ v NV 229/2007 Sb.        20

Milan Látal, Jana Šenkapoulová, Jaroslav Hlaváč
Analýza rizik jako podklad pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury       23

K významu domovních instalací v systému zásobování pitnou vodou        25

Ondřej Beneš
Zpráva o jednání představenstva a valné hromady EUREAU      27

Milena Tomešková, Zdeňka Vondráčková
Souhrnná novela občanského soudního řádu          29

Jaroslav Hlaváč
Odešel Ing. Jiří Patočka    30

Oldřich Mudra
Za JUDr. Čestmírem Šprochem        31

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

 

10/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Samsonova kašna a vodárenská věž v Českých Budějovicích. Provozovatel: ČEVAK, a. s.


Ivana Kabelková, David Stránský
Zpoplatnění odvádění srážkových vod v urbanizovaném povodí          1

Josef Drbohlav, Petr Dolejš
Zkušenosti s používáním drenážních systémů Leopold (ITT) při rekonstrukcích úpraven vody v České republice       5

Michal Žoužela, Markéta Šnelerová
Rekonstrukce a provoz nejstarší čerpací stanice laboratoře Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně     10

Jana Říhová Ambrožová, Jana Hubáčková, Iva Čiháková
Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů        14

František Kožíšek, Petr Pumann, Jaroslav Šašek, Daniel Weyessa Gar
Zkušenosti s analýzou rizik v zásobování pitnou vodou v Rakousku       17

František Němec, Jiří Hruška
Odborná komise SOVAK ČR pro čistírny odpadních vod navštívila vídeňskou ČOV      20

Nový školní rok v Institutu environmentálních služeb       22

Pavla Finfrlová, Pavel Loskot
Hrozba nedostatku vody pro zásobování obyvatel je reálná      23

Když firmou tečou data ... Informační systém QI ve společnosti Chevak Cheb       27

Globální krize volají po rychlejších řešeních problémů s pitnou vodou a odpadními vodami      28

Josef Nepovím
Omezení vlastnického práva k pozemku umístěním vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a náhrady s tím spojené      30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…      31

 

9/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ÚV Kněžpole. Provozovatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Ve výřezu hala filtrů, ÚV Ostrožská Nová Ves.


Lubomír Trachtulec
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se představují      1

Jiří Duda
Financování oboru VaK prostřednictvím národních dotačních programů spravovaných Ministerstvem zemědělství     3

Veronika Jáglová
Setkání Vodních a Mořských ředitelů Evropy v Brně          4

Milena Koutná, Antonín Raizl
Regulace vodárenství v Německu      6

Miloslava Melounová
Hospodaření se srážkovými vodami        8

Miroslav Pfleger
Shybka pod Chrudimkou z tvárné litiny DN 1000   10

Josef Dziama
Změny v zákoně o střetu zájmů       12

František Němec
8. mezinárodní konference a výstava „Odpadní vody – Wastewater 2009“ v Plzni      13

Informační systém QI ve VaK Vyškov: sázka na komplexnost se vyplatila      14

Požadavky na kluzné prostředky a mazadla pro vodárenství       16

Jack Elliott, Jeff Kler
Netradiční řešení pro snížení ztrát ve vodovodních řadech     20

František Němec, Jaroslav Hlaváč
Úpravna vody s biologickým odstraňováním dusičnanů v Rakousku     22

Čerpadla KSB pro Pardubice      23

Ondřej Smělý, Jiří Kopřiva
Rekonstrukce úpravny vody Hodovíz      24

Ladislav Jouza
Náhrada mzdy za svátek          27

Jaroslav Hlaváč
Ing. Václav Mergl, CSc., šedesátníkem     28

Prof. Jiří Wanner obdržel cenu Arderna a Locketta        29

Miroslav Kyncl
Rozloučili jsme se s Ing. Milanem Zvejškou      30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

 

7-8/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem Háj. Provozovatel: VODAK Humpolec, s. r. o.
Na spodním snímku budova společnosti.


Jiří Hruška
Hlavním problémem oboru vodovodů a kanalizací jsou finanční prostředky – rozhovor s ředitelkou společnosti
VODAK Humpolec, s. r. o., Ing. Květuší Kučírkovou      1

Miroslav Kos
Udržitelný rozvoj v oboru vodovodů a kanalizací         3

Vladimír Kočí, Nina Hnidáková, Tomáš Hloušek
Hodnocení účinnosti čištění odpadních vod metodou posuzování životního cyklu – LCA          4

Pavel Punčochář
V. Světové fórum o vodě – jaké bylo, 2. část     7

Istanbulské prohlášení ministrů („Ministerská deklarace“)              8

Jiří Hruška
15. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2009 proběhla v rámci veletrhu WATENVI     10

Jaroslav Šrail
10. ročník vodárenské soutěže zručnosti           12

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2008“     14

Zlatá medaile – soutěž o nejlepší exponát        17

AURA – cena za nejpůsobivější expozici            18

Vyhodnocení fotosoutěže VODA 2009     19

Ján Ilavský, Danka Barloková
Nové sorpčné materiály v odstraňovanÍ kovov z vody          26

Zajišťování požární vody     30

Jana Říhová Ambrožová
Systematické a cílené vzdělávání vodárenských pracovníků           32

Systémové skladovací kontejnery a záchytné vany pro chemické látky         33

Dagmar Sirotková
Legislativa odpadů, zejména biologicky rozložitelných        34

Martin Grygara
Dopad legislativy BRO na zařízení pro zpracování odpadů provozovatelů vodovodů a kanalizací      38

Ivana Kabelková, Gabriela Šťastná
Výběr povodí pro ověřování zahraničních metodik posuzování vlivu dešťových oddělovačů na recipienty        42

Jaroslav Kinkor
Ústřední čistírna odpadních vod v Praze – významný zdroj zelené energie          48

Rekonstrukce vodojemu Froloo ve Švýcarsku          51

Jaroslav Veselý, Michal Holák
Jak jde čas s betonovou troubou          54

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v České republice za rok 2008     56

David Votava, Ondřej Beneš
Zkušenosti s realizací nařízení vlády č. 61/2003 Sb. z pohledu provozovatele a majitele infrastruktury        58

Semináře … školení … kurzy … výstavy …          63

 

6/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Rekonstruovaná ČOV Lipník nad Bečvou.
Vlastník a provozovatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.


Miroslav Dundálek
Stavba „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“ je dokončena      1

Zdenek Brtník, Pavel Brtník, Simona Komínková
Rekonstrukce ČOV Lipník nad Bečvou       4

Milena Koutná, Antonín Raizl
Ekonomická regulace vodárenství v Anglii a Walesu     9

Jan Kříž
Efektivnější regulace oboru VaK je nezbytná, i bez evropských dotací     11

Jan Toman
Regulace oboru VaK – cui bono?     12

Svaz měst a obcí podpořil Memorandum vodohospodářské konference         14

Pavel Punčochář
V. Světové fórum o vodě – jaké bylo       15

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2009        17

Ladislav Jouza
Ochrana zaměstnance při práci s počítačem      22

Milan Lindovský
Ve Velkých Bílovicích proběhl seminář Řídicí technika ve vodárenství         23

Lenka Fremrová
Nové normy pro analýzu vody         24

Josef Nepovím
Náhrady za odvádění srážkových vod z ploch nemovitostí          26

Výherci Fotosoutěže VODA 2009     27

Josef Ondroušek
Kam za rekreací       28

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

Samostatně neprodejná příloha:
Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod

 

5/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Brno-Modřice, ve výřezu plynové hospodářství.
Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.


Miroslav Nováček
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.      1

Dana Meissnerová
Kuchyňské drtiče a jejich vliv na provozování vodohospodářské infrastruktury a odpadového hospodářství – rozhovor
s generálním ředitelem Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., předsedou Svazu vodního hospodářství ČR a 1. místopředsedou
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Ing. Miroslavem Nováčkem      3

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2009      5

Projev předsedy představenstva SOVAK ČR Ing. Františka Baráka na Slavnostním setkání vodohospodářů ke Světovému dnu vody 2009      10

Aleš Kačírek
Informace z jednání komise EUREAU 3      11

Petr Dolejš
Získávání podkladů a volba racionálních postupů rekonstrukce a modernizace úpraven vody      12

Josef Beránek
Navrhování kanalizačních systémů      16

Zuzana Aldabaghová
Eurokódy – nové evropské normy pro navrhování stavebních konstrukcí      18

Josef Nepovím
Novela katastrálního zákona      21

Anita Gašparíková
Kam regulovane kráčame …      22

Hydrochemie od Prof. Pittera vyšla již počtvrté      23

Osmdesát let Ing. Josefa Beneše      24

Ing. Vladimír Pytl osmdesátníkem      24

Obklad vodojemu na pitnou vodu polyetylenovými deskami      25

Pražské vodovody a kanalizace využívají pro správu sítě GIS ESRI      27

František Kožíšek, Ing. Eva Břízová
Za RNDr. Jiřím Chalupou, DrSc.      30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…      31

 

4/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vrchlík vyhnívací nádrže ČOV Plzeň, ve výřezu zákaznické centrum společnosti Vodárna Plzeň, a. s.


Zbyněk Bejvl, Jan Kretek
Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně      1

Karel Frank
Stavby pro úpravu vody – analýza provozních dat za rok 2007 zaměřená na technologické procesy v úpravnách vody       5

Dana Meissnerová
Rekonstrukci a výstavbu nových ČOV některé obce nestihnou – rozhovor s předsedou představenstva SOVAK ČR Ing. Františkem Barákem        12

Danka Barloková, Ján Ilavský
Odstraňovanie železa a mangánu z malých vodných zdrojov     13

Jiří Pelikán
Bezpečnost provozu ocelových nádrží pro uskladňování kalů typu „Vítkovice“        17

Vladimír Pytl
Konference Financování vodárenské infrastruktury – s dotacemi či bez?             18

Ing. Miroslav Pfleger
kameleo: vícefunkční vodovodní tvarovka DN 80 – 100 – 150             20

Vliv změn klimatu na trvale udržitelné hospodaření s podzemními vodami      22

Milena Koutná, Antonín Raizl
Řízení a organizace vodního hospodářství ve Francii         26

Ladislav Jouza
Místo nemocenských dávek poskytují zaměstnavatelé náhradu mzdy         27

Pavel Pitter, Lenka Fremrová
Informace o normách pro znečišťující látky ve vodách          29

Jana Tyrichová
Přípravy na Watenvi jsou v plném proudu           29

Semináře… školení… kurzy… výstavy…              31

 

3/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Zlín-Malenovice, ve výřezu sídlo společnosti Moravská vodárenská, a. s.

 
Martin Bernard
Moravská vodárenská, a. s., se představuje           1

Jiří Hruška
Téma Světového dne vody 2009:
Přeshraniční vody – rozhovor s vrchním ředitelem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství RNDr. Pavlem Punčochářem, CSc.     4

Petra Báťková, Radka Hušková, Bohdana Tláskalová
Rekonstrukce vápenného hospodářství ÚV Želivka        7

Společné stanovisko odboru vodovodů a kanalizací MZe a odboru ochrany vod a odboru odpadů MŽP k používání kuchyňských drtičů         11

Možnosti využívání železitých kalů z úpraven podzemní vody       12

Ladislav Tuhovčák, František Kožíšek, Jaroslav Hlaváč, Jan Ručka
Projekt WaterRisk – připravované výstupy řešení       14

Svatopluk Šeda
Sjezdovky versus prameniště          16

Rostislav Kasal
Vliv vstupních podkladů na koncepční řešení v oblasti vodárenství             20

Novátorské vodojemy pro obce       22

Jiří Hruška
Integrovaný registr znečišťování        23

Libor Machan
Vysokomýtská škola, Institut environmentálních služeb a další partneři ve vzdělávání pro „malou vodu“         24

Pavel Vacek
Současnost vysokomýtské stavební školy      25

Miroslav Kyncl
Recenze publikace „Polské vodovody“       26

Matouš Lázňovský
Voda v PET lahvi s příchutí ropy       27

Prioritní osa 1 OPŽP se zpožďuje v realizaci        28

Zdeněk Polák
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v podmínkách vodárenských společností        29

Semináře… školení… kurzy… výstavy…              31

 

2/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČS Mušlov, ve výřezu celkový pohled na ÚV Lednice směrem od kalových polí.
Vlastník a provozovatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.

 
Zdeněk Adámek, Jan Cabal
Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje      1

Jiří Hruška
S Evropskou komisí je třeba urychleně jednat, říká předseda Svazu měst a obcí České republiky a europoslanec Ing. Oldřich Vlasák – rozhovor        5

Vladimír Havlík, Petr Kuba
Příspěvek k hydraulickému návrhu a posouzení tlakové kanalizace        7

Miloslava Melounová
Dešťové vody, oddílné kanalizace a jejich právní úprava vod      11

Jiří Sluka
Základní změny v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2             13

Jsou vodárenské trouby s označením „CE“ vhodné pro užívání?      18

Zuzana Bratská
Vybrané technológie úpravy kvality pitnej vody využívané v domácnostiach        20

Pavel Rubeš
Nová pravidla občanského soudního procesu        22

Ladislav Lejsal
15 let historie a současnosti Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s.           24

Pavel Punčochář
Česká republika hlavním partnerem konference chorvatských vodohospodářů        25

Lenka Fremrová
Transformace technické normalizace v České republice         26

Zásobování pitnou vodou v Číně      27

Zemřel Vok Malínský           30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…              31

Vyhlášení fotosoutěže VODA 2009    (3. strana obálky)

 

1/2009 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Pohled na nově rekonstruovanou budovu sídla společnosti VAS, a. s.


Pavel Punčochář
Vodní hospodářství na prahu roku 2009         1

Miroslav Klos, Jaroslav Hlaváč
Vodárenská akciová společnost, a. s., po patnácti letech existence              3

Jiří Novák, Petra Oppeltová
Významné odběry povrchové vody v regionu VAS, a. s., z hlediska vlivů povodí na jakost a upravitelnost surové vody           5

Antonín Stuhl, Václav Mergl
Uran a pitná voda           8

Jana Šenkapoulová
Plastová potrubí pro kanalizační sítě – jejich optimální návrh, pokládka a převzetí do provozu          11

Akceptované vodohospodářské projekty ze 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí          14

Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí schválených řídícím orgánem k poskytnutí podpory. 3. výzva        15

Stanovisko SOVAK ČR ke stavu zajištění splnění závazků ČR vyplývajících ze smlouvy o přistoupení k EU pro oblast jakosti vod        23

Další výzva pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí je vyhlášena         24

Ondřej Beneš
EUREAU – zpráva z valných hromad a zasedání představenstva v roce 2008       26

Petr Šváb
Informace z konference v Seville a Cadizu      26

František Němec
Konference SOVAK ČR “Provoz vodovodních a kanalizačních sítí” v Liberci          28

Ceník inzerce v časopise Sovak 2009        30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31