Časopis Sovak

Logo časopisu Sovak

Nejen pro potřeby svých členů, ale i pro celou vodohospodářskou veřejnost vydává SOVAK ČR jednou měsíčně odborný časopis Sovak přinášející novinky z oboru, zejména z koncepce, teorie, plánování, investic a normalizace, ale i poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i v zahraničí a další důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných úkolů i jejich využití v praxi, na jeho stránkách probíhají diskuse pracovníků provozu a odborných specialistů nad aktuálními problémy oboru vodovodů a kanalizací.

Časopis je vydáván nákladem 1 500 ks a je prestižním a vyhledávaným odborným časopisem nejen v ČR.

Odborná úroveň a kvalita časopisu Sovak byla oceněna jeho zařazením do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Tento seznam vytvořila Rada pro výzkum a vývoj (poradní orgán vlády).

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR je Radou pro výzkum a vývoj využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v českém odborném periodiku. Časopis má přiděleno ISSN 1210–3039.

Aktuální číslo naleznete zde. Archiv čísel od roku 2006 zde. Kompletní vydání čísel (od jednoho roku po vydání) naleznete zde. Časopis lze objednat zde. Ceník inzerce naleznete zde.

Obálka č. 9/2020 časopisu Sovak
  • Měsíčník Sovak vychází již 30. rokem.
     
  • Měsíčník nabízí zejména novinky z koncepce, teorie, výzkumu, plánování, investic, normalizace, poznatky z praxe, zajímavosti ze světa vodního hospodářství v tuzemsku i v zahraničí.
     
  • Měsíčník Sovak vychází na 32 stranách formátu A4 nákladem 1 500 výtisků a je plnobarevný.
     
  • Měsíčník Sovak má řízenou distribuci a je rozesílán svým předplatitelům (není volně prodejný).