Obálka čísla 4/2022 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachyceno řídicí středisko, které v rámci projektu Hubgrade security vybudovala společnost Moravská vodárenská, a. s. Markéta Bártová v úvodním článku dubnového čísla časopisu Sovak popisuje koncept zvoleného řešení, které zahrnuje také řadu opatření přímo ve vodárenských objektech.

Zprávu ze setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody přinesl Ing. Jan Plechatý. Setkání v Kongresovém paláci v Praze se účastnilo přes dvě stě zástupců státní správy, vodohospodářských společností, ale také inženýrských a projektových firem. Na setkání vystoupili mimo jiné ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Na závěr akce proběhlo vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2021, vítězné stavby představil v článku opět Ing. Jan Plechatý.

Kybernetické bezpečnosti vodohospodářských společností s ohledem na aktuální situaci se ve svém příspěvku věnujeme Martin Švéda. Shrnuje dokumenty a doporučení vydaná Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) od 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu.

V dalších článcích informují zástupci SOVAK ČR v EurEau o průběhu únorového jednání svých komisí. Ing. Radka Hušková připravila souhrn z jednání komise  pro pitnou vodu EU1, Ing. Filip Wanner a Ing. Marcela Zrubková se věnovali průběhu zasedání komise pro odpadní vody EU2 a Michaela Vojtěchovská Šrámková připravila zprávu z jednání komise pro legislativu a ekonomiku EU3.

V rubrice Z regionů o svých aktivitách informují Pražské vodovody a kanalizace, a. s., VODÁRNY PLZEŇ a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nebo Královéhradecká provozní, a.s. Přehled obsahu čísla 4/2022 je k dispozici zde.