Obálka čísla 1/2019 časopisu Sovak

Obálka čísla 1/2019 zachycuje Čistírnu odpadních vod Kladno-Vrapice, na níž proběhla v letech 2015–2017 rekonstrukce a intenzifikace a v roce 2018 byl ukončen zkušební provoz. Hlavním cílem bylo stabilizovat nitrifikaci a umožnit plnění legislativou požadovaného limitu pro celkový dusík. Poznatky z procesu výstavby a zkušebního provozu shrnuli v úvodním článku Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., B., Vladimír Dragoun, Vít Procházka a Ing. František Martínek ze Středočeských vodáren, a. s. V úvodníku prvního letošního čísla časopisu Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, připomenul významné aktivity spolku za uplynulý rok. Jedním z počinů byl i vývoj nového webu na www.sovak.cz, který SOVAK ČR spouštěl začátkem listopadu 2018. Podrobnější informaci o novinkách na inovovaném portálu naleznete v samostatném příspěvku. Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, upozornil na Statistickou ročenku České republiky 2008, která je zveřejňována na webových stránkách ČSÚ a k dispozici zde jsou i údaje o produkci čistírenských kalů. Na důsledky novely vodního zákona se ve svém textu zaměřil JUDr. Josef Nepovím. Časopis Sovak byl mediálním partnerem čtvrtého pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou, tak i 10. bienální konference s mezinárodní účastí Odpadové vody 2018. Z obou akcí přinášíme v časopise přehled zde prezentovaných příspěvků, které mohou posloužit jako příklady dobré praxe. Na nový pohled na čištění odpadních vod jako nástroje k dosažení dobrého stavu vod se v článku zaměřili prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Dr. Ing. Libor Novák a Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA. Příspěvek zazněl na konferenci SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2018. V rubrice Z regionů se objevily zprávy z Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s., Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Znojmo, VODÁRNY PLZEŇ a. s. a VEOLIE ČESKÉ REPUBLIKY, a. s. Co vše číslo 1/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.