Obálka čísla 12/2018 časopisu Sovak
Číslo 12/2018 časopisu Sovak
Obálka č. 11/2018 časopisu Sovak
Obsah čísla 11/2018 časopisu Sovak
Obálka čísla 10/2018 časopisu Sovak
Číslo 10/2018 časopisu Sovak
Obálka čísla 9/2018 časopisu Sovak
Číslo 9/2018 časopisu Sovak
Obálka čísla 7–8/2018 časopisu Sovak
Dvojčíslo 7–8/2018 časopisu Sovak
Obálka časopisu čísla 6
Číslo 6/2018 časopisu Sovak
Obálka časopisu čísla 5
Číslo 5/2018 časopisu Sovak
Titulní strana č. 4: Biologická čistírna odpadních vod Pardubice
Číslo 4/2018 časopisu Sovak
Titulní strana: Čistírna odpadních vod Klatovy
Číslo 3/2018 časopisu Sovak
Titulní strana: Interiér dříku vodojemu v Hradci Králové-Třebši s výstupním schodištěm
Číslo 2/2018 časopisu Sovak
Titulní strana: Úpravna vody Klečůvka
Číslo 1/2018 časopisu Sovak
Obálka čísla 12/2017 časopisu Sovak
Číslo 12/2017 časopisu Sovak