Časopis Sovak č. 10/2019

Obálka čísla 10/2019 časopisu Sovak

č. 10/2019  – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Úpravna vody Plzeň, na spodním snímku Chabalova filtrace

Dana Veselá

VODÁRNA PLZEŇ: Velké investiční akce za námi, další velké před námi – rozhovor s generálním ředitelem Ludvíkem Nesnídalem       1

Dana Veselá

VODÁRNA PLZEŇ – 130 let úpravny vody na Homolce         5

Josef Nepovím

Uzavřít odběratelskou smlouvu písemně – zákonná povinnost pro provozovatele i odběratele          8

Akustická detekce úniků vody – efektivní způsob snižování ztrát     10

Ivana Weinzettlová Jungová

SOVAK ČR slaví 30 let od svého vzniku           12

Řešení od Popron Systems si poradí s téměř každým firemním procesem      18

Jak inovativní bezvýkopová technologie Vertiliner pro rekonstrukci revizních šachet pomáhá v praxi           20

Miroslav Kos

Snížení koncentrace farmaceutických reziduí v čistírenských kalech a v produktech recyklace fosforu    22

Z regionů    24

Průtoková cytometrie – mikrobiologie bez dlouhého čekání na výsledky  26

Odešel doc. RNDr. Hubert Fadrus, CSc.          31