Časopis Sovak č. 11/2019

Obálka čísla 11/2019 časopisu Sovak

č. 11/2019 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: 90 let Podolské vodárny (1929–2019), provozovatel Pražské vodovody a kanalizace, a. s., správce Pražská vodohospodářská společnost a. s., vlastník hl. m. Praha

Kryštof Drnek

90 let Podolské vodárny        1

Ivana Weinzettlová Jungová

Proměna dat v informace aneb výhody smart meteringu – rozhovor s Ing. Petrem ýkorou, Ph. D., technickým ředitelem Pražských vodovodů a kanalizací, a. s.  5

Jaroslav Šašek

Odběry a vyšetřování velkoobjemových vzorků vody – užitečný nástroj pro zpracování a verifikaci posouzení rizik vodárenských systémů          8

Lenka Kozlová

Vodárenská nádrž Klíčava    12

Mezinárodní soutěž zručnosti Water Final V4     15

Vodoměry Kamstrup flowIQ® 2200 odhalily, kde se nacházejí skryté úniky vody – případová studie        16

Miroslav Kos

Opět registrována rekordní produkce čistírenských kalů         18

Josef Reidinger

Výzkumný program Prostředí pro život  20

Alena Nižnanská

Hydroanalytika 2019     22

Z regionů    24

Marek Síbrt

Sportovní zápolení vodohospodářů v Ostravě    26

Tomáš Urban

Slavíme 100 let Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka       28

Filip Harciník

11th Eastern European Young Water Professionals Conference v Praze          31