Časopis Sovak č. 1/2021

Obálka čísla 2/2021 časopisu Sovak

1/2021 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Plovoucí čerpací stanice surové vody na Vranovské přehradě

 

Vilém Žák

Úvodník       1


Jaroslav Hedbávný

Čerpací stanice surové vody na Vranově  je technickým unikátem  2


Miroslav Kos

Energetické hodnocení kalového hospodářství českých ČOV      4


Miroslav Kos

Produkce čistírenských kalů v ČR v roce 2019  11


Pavlína Hejduková, Lucie Kureková, Tomáš Hejduk, Štěpán Marval, Miroslav Cölba

Zásobování pitnou vodou jako rozvojový potenciál obcí – pohled malých obcí v rámci celorepublikového dotazníkového šetření     12


Petra Szabová, Dóra Varjúová, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Igor Bodík

Vplyv tepelnej úpravy na obsah farmaceutík v kaloch       20


Z regionů     24


Radka Rosenbergová, Beáta Plutová, Pavel Chudoba, Ondřej Beneš

Je čistírna odpadních vod hotspotem pro šíření genetické rezistence?        26