Časopis Sovak č. 12/2019

Obálka čísla 12/2019 časopisu Sovak

č. 12/2019

Titulní strana: Úpravna vody Ostrava-Nová Ves

Vojtěch Janoušek

Úvodník      1

Libor Frydrych

Praktické zkušenosti s čištěním studní metodou Hydropuls ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.     2

Věra Očenášková, Petr Tušil, Danica Pospíchalová, Diana Marešová, David Chrastina, Tereza Šafránková, Eva Bohadlová

Čistá voda – zdravé město. Komunální odpadní voda jako diagnostické médium hlavního města Prahy  5

Ivana Weinzettlová Jungová

Ohlédnutí za konferencí Provoz vodovodů a kanalizací 2019        9

Jiří Wanner

Seminář Voda pro 3. tisíciletí v Senátu PČR      16

Z regionů    20

Miroslav Pfleger

SAINT-GOBAIN PAM CZ v roce 2019    21

Ondřej Beneš

Zápis z jednání představenstva EurEau v Rumunsku        22

Radka Hušková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Rumunsku           24

Filip Wanner

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Rumunsku        28

Rejstřík 2019       33