Časopis Sovak č. 2/2021

Obálka čísla 2/2021 časopisu Sovak

2/2021 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Čistírna odpadních vod Bakov nad Jizerou 

 

Miroslav Kos, Jiří Hruška

Úvodník       1


Vladimír Stehlík

Realizace regionálního projektu odkanalizování na Mladoboleslavsku        2


František Klouček

Projevy sucha na Mladoboleslavsku  3


Petr Doškář

Bakov nad Jizerou ČOV – intenzifikace       5


Miroslav Havlas, Aleš Vocel

Obnova vodohospodářských objektů na Mladoboleslavsku pokračuje         8


Tomáš Žitný

Projekt Odkanalizování obcí v povodí Jizery           11


Ivana Weinzettlová Jungová

Webinář SOVAK ČR – Co je nového v legislativě oboru VaK?           15


Aplikácia čerpadla SPIRAM 300 A-D ušetrí ČOV Horný Hričov 39 % nákladov na energie  18


Radka Rosenbergová, Ondřej Beneš, Pavel Chudoba

Na co si dát pozor při projektové přípravě sušárny kalů?          20


Od- a zavzdušňovací ventily v praxi  23


Z regionů     24


Představujeme vám Xylem       26


Marek Helcelet

25. národní konference o bezvýkopových technologiích           27


Jan Kobr, Miloš Lóži

Zabezpečení požární vody na území hl. m. Prahy          29