Časopis Sovak č. 4/2021

Obálka čísla 4/2021 časopisu Sovak

4/2021 - celé číslo ve formátu PDF ke stažení zde.

 

Jan Tlolka

Vývoj snižování množství nečištěných odpadních vod v SmVaK Ostrava a. s.      1


Marek Hrubý, Táňa Matulová, Jan Tureček, Lenka Kolářová

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí – modernizace automatizovaného systému řízení        4


Jan Plechatý

Představení staveb přihlášených do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020         8


František Kožíšek

Kybernetický útok, nové generické nebezpečí při posouzení rizik      16


Milan Lánský, Jitka Czakojová, Martin Srb, Petr Sýkora

Optimalizace odstraňování fosforu na SVL ÚČOV Praha         18


Z regionů     22


EKOSYSTEM spol. s r. o.         24


Marek Coufal, Pavel Adler

Jak šel čas s konferencí VODA ZLÍN           25


Radka Hušková

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1  27


Filip Wanner, Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2     29


Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.        31