Časopis Sovak č. 5/2019

Obálka čísla 5/2019 časopisu Sovak

5/2019 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Dno spadiště v ulici Nad Novou Libní

Tomáš Fliegl

Vodohospodářská infrastruktura je historicky významně podfinancována – rozhovor s předsedou představenstva PVS Ing. Pavlem Válkem, MBA      1

Petr Mrkos

Adaptační strategie na změnu klimatu v hlavním městě Praze          4

Petr Bureš

Spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem     6

Doprovodný program výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019          11

JOB-ka       13

Vodárenská soutěž zručnosti         14

ZLATÁ VOD-KA 2019 – soutěž o nejlepší exponáty 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019       14

Fotosoutěž VODA 2019         14

Instalace systému Franklin Electric HES v Březové nad Svitavou        16

Od inteligentních měřidel po komplexní řešení     18

Přijďte se podívat, jak se digitalizuje vodárenství          20

BMH stále nové technologie           22

Potrubí z tvárné litiny PAMatuje na bezvýkopovou obnovu a instalaci potrubních sítí      24

Automatická tlaková stanice Grundfos Hydro MPC – řešení bez kompromisů    26

PAS 1075  28

Jindřich Procházka,Tomáš Brabenec, Petra Hrušková, Tomáš Munzar

Zkušenosti s provozem mobilní membránové úpravny ve Vyšším Brodě           32

Z regionů    38

Marek Coufal

Ohlédnutí za konferencí VODA ZLÍN 2019          40

Josef Nepovím

Převod infrastrukturního majetku VaK do vodárenských společností         42