Časopis Sovak č. 5/2021

Obálka čísla 5/2021 časopisu Sovak

Mark Rieder
Úpravna vody Želivka a její další rozvoj
      1

Michal Fiala, Josef Parkán
Filtrace GAU ÚV Želivka a úloha investora  3

Eva Riederová, Petr Tušil
Zlepšení kvality vody z úpravny vody Želivka díky technologii sorpce na GAU      8

Ladislav Sommer, Jiří Kratěna
Modernizace ÚV Želivka – GAU filtrace, projektová příprava stavby        11

Aleš Vocel
Rekonstruovaný zemní vodojem Boseň na Mladoboleslavsku získal ocenění
 18

Z regionů     20

Dvojité odvodnění – nový trend v konstrukci podzemních a nadzemních hydrantů      23

Stručná zpráva EurEau k polyfluorovaným látkám (PFAS)       25

Mgr. Jiří Hruška     31