Časopis Sovak č. 6/2019

Obálka číslo 6/2019 časopisu Sovak

6/2019 - celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Úpravna vody Tlumačov 

Svatopluk Březík

Voda až na prvním místě       1


Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 2019   5


Josef Nepovím

Převod peněžních prostředků do základního kapitálu vodárenských společností         8


Výměna armatur se starými „SIGMA“ evidenčními čísly          11


Dana Pokorná, Zdeněk Varga, Jana Zábranská

Biologická transformace CO2 z bioplynu na biomethan       12


Úspěšně proběhla výstava VODOVODY–KANALIZACE 2019          17


PAS 1075  18


Informační systém QI – prověřené řešení pro vodárenství  21


Z regionů 22


Vladimír Havlík, Zdeněk Pliska, Bernadette Noake

Přístupy k odvádění srážkových vod z urbanizovaných území        24


Nové filtry pro zásobování vodou v Duisburgu         29