Časopis Sovak č. 7-8/2019

Obálka čísla 7-8/2019 časopisu Sovak

7-8/2019 - celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Obnova přivaděčů prameniště Nebanice – relining bez mezikruží

 

Václav Šmíd, René Hamberger

Obnova přivaděčů prameniště Nebanice         1
 

Zuzana Nováková, Jana Zuzáková, Veronika Vlachová, Bohdana Tláskalová, Petr Sýkora

Kontinuální multiparametrický monitoring kvality pitné vody vstupující do pražské distribuční sítě       7

 

Vít Kodeš, Radka Hušková

Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody  12

 

Tomáš Hloušek, Jiří Paul, Petra Pašková

Posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou z pohledu provozovatele       15

 

Ivana Weinzettlová Jungová

21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019       18

Soutěž o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2019     24

Soutěž o nejlepší expozici 2019     26

Soutěž žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť oboru instalatér           27

16. ročník Vodárenské soutěže zručnosti         28

Vyhodnocení fotosoutěže VODA 2019    30

 

Lukáš Nohejl

Pojem veřejná instituce podle informačního zákona ve vztahu k vodárenství         34

 

Renata Hermanová

Historie úpravny vody v Brně-Pisárkách           38

 

Ondřej Beneš

Jednání valné hromady a představenstva EurEau v Německu          42

 

Radka Hušková

Zpráva z květnového zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1     44

 

Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 – květen 2019     46

 

Jiří Hruška

Důvodů pro sdružování bylo mnoho – rozhovor s historicky prvním předsedou SOVAK ČR Ing. Miroslavem Rieglem       48
 

Z regionů    50

 

Termická hydrolýza za vyhnívacími nádržemi snižuje provozní náklady          54

 

Zdeněk Polák

Novelizace nařízení vlády č. 339/2017 Sb. pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru        57

 

Možnosti potlačení turbulence při průtoku potrubím           58