Časopis Sovak č. 9/2019

Obálka čísla 9/2019 časopisu Sovak

č. 9/2019 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Vodárenská věž Dobřany. Válcový věžový vodojem vysoký 25 m s obsahem 250 m3. ČEVAK a. s.


Jitka Kramářová
Zákazníci mohou mít vodu pod kontrolou           1


Josef Nepovím

Opět k povinnosti placení úhrad za odvádění srážkových vod         4


Šárka Václavková, Veronika Kerberová, Tomáš Krejčí, Martin Krňávek, Pavel Maléř, Michal Šyc
Čistírenské kaly – legislativa a praxe v EU         7


Miroslav Kos

Čtyři top inovace v oblasti čištění odpadních vod            11


Jiří Hruška

Obor vodovodů a kanalizací se zařadil mezi síťová odvětví – rozhovor s Ing. Janem Plechatým o transformaci a vývoji oboru VaK  12

 

Kamstrup představuje nový vodoměr: flowIQ® 2200 vodu i „slyší“            14

 

Vladimír Havlík
Hydraulické výpočty ČOV  16


Některé poznatky ze sanace vodojemu montovaného z prefabrikátů          21


WHO požaduje další výzkum v oblasti mikroplastů a zásah proti znečištění plasty       23

Z regionů       24


Ján Ilavský, Danka Barloková, Andrej Slávik
Poloprevádzkové skúsenosti z membránovej filtrácie v ÚV Jasná         26


Vít Petřvalský, Pavel Dušek, Martin Grundman
Kamerový průzkum v 21. století    30