Číslo 10/2018 časopisu Sovak

Obálka čísla 10/2018 časopisu Sovak

10/2018 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Úpravna vody Švařec, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Úpravna vody Mostiště, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Iva Šebková, Renata Hermanová

Generální ředitelé největších jihomoravských provozních společností  k aktuálním otázkám ve vodárenství – rozhovor s generálním ředitelem Vodárenské akciové společnost, a. s., Ing. Lubomírem Glocem, a generálním ředitelem Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., Ing. Jakubem Kožnárkem  1

FIXBLOC – šikovný pomocník při rekonstrukcích a sanaci PE potrubí         6

On-line odečet v rádiové síti? S novými prvky žádný problém    7

Miroslav Kos, Oto Zwettler

Solární sušení kalu – klasická technologie v moderním provedení           8

Jarmila Čechmánková, Jan Skála, Jan Matějka, Jan Maňha, Luboš Nobilis, Viera Horváthová, Marek Záveský

Podmínky pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů          14

Lenka Fremrová

Normy pro využití srážkových vod a šedé vody         18

Josef Nepovím

K zákonu o vodovodech a kanalizacích  19

Proč kanalizace z tvárné litiny INTEGRAL? 2. část         22

Z regionů    24

Kryštof Drnek

Šítkovská a Staroměstská vodárna ukončily provoz před 105 lety          28

Oldřich Vlasák

Národní koalice pro boj se suchem          30

Zemřel Mgr. Jan Hrabák, Ph. D.     31