Číslo 10/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 10/2020 časopisu Sovak

10/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Nová vodní linka ÚČOV Praha

Dagmar Dvořáková

Priority PVK a PVS jsou si velmi blízké – rozhovor s předsedou představenstva PVS Ing. Pavlem Válkem, MBA, a generálním ředitelem PVK Ing. Petrem Mrkosem       1

 

Jiří Rosický, Jakub Kovařík, Jan Lukeš

Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově             4

 

Jiří Rosický, Aleš Mucha

BioCNG na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze  12

 

Vratislav Kunc, Petr Sýkora

Chytrá nemocnice    14

 

Ilona Líkařová

Praha, město vody a biodiverzity              18

 

Dálkové odečty vodoměrů zvyšují bezpečnost práce     20

 

Michal Beneš

Řešení kybernetické bezpečnosti u provozovatelů základních vodohospodářských služeb           22

 

Zuzana Nováková, Jana Zuzáková, Petr Sýkora, Martin Srb, Robert Kvaček

Výzkumné projekty jako významná součást inovací ve vodním hospodářství    24

 

Poklopy a mříže SAINT-GOBAIN PAM 2. část             29

 

Z regionů       30

 

Ondřej Beneš

Aktuálně z legislativy Evropské unie        32

 

Milena Tomešková

Změny v oblasti pracovního práva            33

 

Jiří Hruška

Ve věku 75 let zemřel Josef Ondroušek              35