Číslo 10/2021 časopisu Sovak

Obálka čísla 10/2021 časopisu Sovak

10/2021

Titulní strana: Zemní vodojem Jesenice (u Rakovníka), 200 m3, postavený 1905, v roce 2015 byla do vodojemu instalována membránová ÚV. 

 

Hynek Kloboučník

Rakovnická vodárenská společnost – inovátor ve vývoji informačních systémů        1

 

Ondřej Sklenář, Martin Beneš

Moderní metoda inspekce kanalizačních šachet      3

 

Michal Žahour, Roman Badin, Petra Fritschová, Jiří Paul

Rekonstrukce nebo zrušení ČOV, aneb když se do ceny započítají i budoucí odpisy a provozní náklady      7

 

Martin Srb, Ondřej Beneš, Jiří Wanner

Další směřování čistírenských technologií: potřeby, současný výzkum      12

 

Hydroizolace nádrží v čistírnách odpadních vod        20

 

Tomáš Sucháček, Eva Náplavová

Přínosy využití hydraulického simulačního modelu v praxi         22

 

Věnujte se práci – monitoring teplot v laboratoři probíhá automaticky     26

 

Z regionů         28

 

V pražských Radlicích byly instalovány moderní kanalizační trouby POLYCRETE® z polymerbetonu      30

 

Ivana Weinzettlová Jungová

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., mezi oceněnými organizacemi v České republice pro oblast bezpečnosti    31