Číslo 10/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 10/2022 časopisu Sovak.

10/2022

 

Titulní strana: Úpravna vody Podolí

Úvodník        1

Zuzana Nováková, Jana Zuzáková, Petr Sýkora, Petr Bureš, Kateřina Kohoutová

Úpravna vody Podolí – současný provoz a poloprovozní zařízení  2

Jakub Hejnic, Zbyněk Parkán, Petr Sýkora

Robotizace jako pomocník při identifikaci nelegálního vypouštění odpadních vod na stokové síti či při zpracování fakturace        8

Martin Srb, Markéta Grešíková, Petr Sýkora

Pražská voda – klimatický plán           12

Petr Sýkora, Jana Purnochová, Jiří Štrupl

Aktuální zkušenosti se zaváděním BIM        14

Slyšíme, co vy nevidíte… – kompaktní ultrazvukové vodoměry a sonická detekce poruch sítě, to je technologická inovace ze Skandinávie      18

Jan Lhotský

PVS chce do infrastruktury investovat v průměru 4,6 mld. Kč ročně     20

Jiří Štrupl, Ilona Likařová

Implementace vodárenských open dat         23

Přírubové spoje jako nedílná součást PE potrubí    24

Společnost WILO CS, s. r. o., prezentuje výrobky pro čerpání odpadních vod – čerpadla Rexa SOLID-Q s Nexos Inteligencí    26

Veronika Tomi, Kristýna Časarová, Lenka Vavrušková

Možnosti využití PCR metod v provozní vodohospodářské laboratoři      27

Primus Line® – bezvýkopová obnova tlakových potrubí i přes ohyby do 45°           30

Petr Mrkos, Jiří Rosický, Pavel Válek

Hospodaření s energiemi na ÚČOV  32

Petr Okrouhlický

Náhradní zdroje elektrické energie v síti      34

Vyložení litinových trub z portlandského směsného cementu         36

Petr Slezák

Virtuální realita v pokročilém vzdělávání – moderní přístupy ve vzdělávání používané ve skupině Veolia  38

Z regionů      40

Inteligentní rozvodné sítě vody           42

Úspory elektrické energie při výrobě stlačeného vzduchu osvědčenou technologií, novou řadou dmychadel ZL       44

Petr Mrkos

Využití řídicích a informačních systémů v terénu prostřednictvím mobilních aplikací         45

Radka Hrdinová

Státní fond životního prostředí a SOVAK ČR podepsaly memorandum           47