Číslo 10/2023 časopisu Sovak

Obálka čísla 10/2023 časopisu Sovak.

10/2023

Titulní strana: přemostění Libochovany–Prackovice

 

Vilém Žák

Úvodník      1

Vojtěch Kuncl, Filip Harciník

Problematika odlehčovacích komor    2

Mario Böhme

30 let moderního severočeského vodárenství            5

Petra Otmarová, Monika Švarcová

Průmysloví producenti odpadních vod a činnosti s nimi související       8

Iveta Žabková, Jaroslav Krejčí, Pavel Loužecký, Markéta Gürtlerová, Michal Puchmeltr, Marina Butta

Zajímavosti z rekonstrukcí malých ČOV ve skupině Severočeská voda  13

Soňa Pilzová, Ladislav Švec

Zásobování Ústí nad Labem: historie a současnost         19

Nový ultrazvukový vodoměr pro potrubí DN 125 až DN 300          22

Karel Eminger

Systematické snižování ztrát vody v severních Čechách       24

Inovace SAINT-GOBAIN PAM pro naši budoucnost            28

Zbyněk Veselák

Informace o úpravě metrologické regulace stanovených měřidel – vodoměrů       31

Z regionů     34

Pavel Semerád

Útvar kontroly jakosti SčVK       36