Číslo 11/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 11/2020 časopisu Sovak

11/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Provozní budova společnosti Voda Červený Kostelec, s. r. o.

Antonín Šlechta

Voda Červený Kostelec – jedna z mnoha malých vodáren     1Antonín Šlechta

Hospodárné nakládaní s pitnou vodou za pomoci dálkových odečtů vodoměrů  v pevné odečtové síti      2Albín Dobeš

Úskalí regulace a jejich možná řešení  v oboru vodovodů a kanalizací           6Největší solární sušárna na světě      7Martin Lukeš

Benchmarking a provozní evidence vodovodních a stokových sítí  ve skupině Veolia  9Svatopluk Šeda

Renesance vodárenské hydrogeologie        12Vladimír Havlík

Režimy kruhových spadišť s přímým nátokem       16

 

Vliv konstrukce těsnicí manžety centrických uzavíracích klapek na provozní náklady        21

 

Z regionů     22

 

Některé poznatky a zkušenosti v souvislosti s používáním fotoelektrochemické technologie stanovení spotřeby kyslíku       24

 

30. narozeniny WOMBAT, s. r. o.        27

 

Glosa k odkazu profesora Šerka        29

 

Josef Nepovím

Vliv zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích na právní prostředí vodárenských akciových společností           30