Číslo 11/2021 časopisu Sovak

Obálka čísla 11/2021 časopisu Sovak

11/2021

Titulní strana: Historická a současná podoba plzeňských čistíren odpadních vod (ČOV I a ČOV II)

 

Josef Máca

Čekání na čistírnu…       1


Dana Veselá

Plzeňská ČOV II slaví čtvrtstoletí své existence – rozhovor s Ing. Miloslavem Vostrým, členem představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a předsedou představenstva SOVAK ČR      3

 

Dana Veselá

ČOV II Plzeň projektovaná podle tehdy nejmodernějších trendů v oblasti čištění odpadních vod – rozhovor s Ing. Josefem Mácou, Ph. D., technologem odpadních vod společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.  5


Michaela Vojtěchovská Šrámková, Vilém Žák

Kvalita pitné vody z veřejných vodovodů za rok 2020 ve zprávě Státního zdravotního ústavu        6

 

Karel Frank

Stavby pro úpravu vody – analýza provozních dat za rok 2019 zaměřená na výrobu vody      10

 

Miroslav Kos

Standardizace výpočtů spotřeby energie pro systémy čištění odpadních vod    15

 

Dana Baudišová, Kateřina Sovová, Šárka Bobková, Jaroslav Šašek

Využití metody průtokové cytometrie v mikrobiologii vody         17

 

Michal Žoužela, Luboš Stříteský

Usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice         22

 

Z regionů     26

 

Josef Nepovím

K právní problematice vstupu na pozemky a stavby za účelem provozování vodárenské infrastruktury         28