Číslo 11/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 11/2022 časopisu Sovak.

11/2022

 

Titulní strana: Rekonstruovaný zemní vodojem Žerčice (250 m3)

Tomáš Žitný, František Klouček

Osm let bez chemické dezinfekce      1

Tomáš Žitný

Regionální projekt Odkanalizování obcí v povodí Jizery je před dokončením  4

Miloš Kafluk

Oprava vyhnívacích nádrží na ČOV II v Mladé Boleslavi Podlázkách  6

Lenka Vojtěchová

Zahájení obnovy vrtů v prameništi Rečkov skupinového vodovodu Mladá Boleslav       8

Vilém Žák, Michaela Vojtěchovská Šrámková, Želmíra Macková, Radek Hospodka, Jiří Paul

Tři dekády systematického poklesu ztrát vody v ČR     10

Josef Nepovím

K problematice placení stočného za odvádění srážkových vod (2. díl)  16

Nový GIS ve společnosti ČEVAK        20

Ivana Weinzettlová Jungová 

Vodárenská infrastruktura a její financování  24

Z regionů      26

Filip Wanner

Taxonomie EU a obor VaK       28