Číslo 1/2019 časopisu Sovak

Obálka čísla 1/2019 časopisu Sovak

1/2019 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní stránka: Čistírna odpadních vod Kladno-Vrapice

Oldřich Vlasák

Úvodník      1

Tomáš Hloušek, Vladimír Dragoun, Vít Procházka, František Martínek

ČOV Kladno-Vrapice, rekonstrukce a zkušební provoz        2

Miroslav Kos

Rekordní produkce čistírenských kalů     6

Josef Nepovím

Co přinesla další novela vodního zákona?       7

Ivana Weinzettlová Jungová

Nové webové stránky SOVAK ČR a newsletter pro řádné členy           11

Ivana Kabelková

Ohlédnutí za konferencí Počítáme s vodou      12

Jiří Wanner, Libor Novák, Miroslav Kos

Nový pohled na čištění odpadních vod jako nástroje k dosažení dobrého stavu vod    16

Z regionů    20

Vladimír Havlík

Možnosti numerického řešení hydraulického rázu       22

Jaroslav Jásek

Stromový vodojem        27

Marián Bilanin, Igor Bodík, Miloš Dian, Miroslav Hutňan

Zhodnotenie 10. bienálnej konferencie AČE SR Odpadové vody 2018       28

Příloha Velikost
Sovak011972.pdf 3 MB