Číslo 1/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 1/2022 časopisu Sovak

1/2022 – celé číslo ve formátu PDF zde

Titulní strana: Dosazovací nádrž ČOV Náchod

 

Dušan Tér

Neustále myslet dopředu, plánovat, hledat finanční zdroje a konat  1


Pavel Punčochář

Memorandum o evropských řekách pro zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody    4


Dominik Andreides, Dana Pokorná, Jana Zábranská

Biomethanizace syngasu v termofilní anaerobní stabilizaci kalů         12


Radka Hušková, Michaela Vojtěchovská Šrámková

Per- a polyfluorované alkylové sloučeniny (PFAS) v pitné vodě         15


Mezipřírubové uzavírací klapky v praxi – fixace polohy uzavíracího disku v těsnicí manžetě       17


František Kožíšek

Nová evropská směrnice o jakosti pitné vody    18

 

Jana Šenkapoulová

Významná změna předpisů pro srážkové vody na pozemcích       22

 

Z regionů     26

 

Martina Hidvéghyová

Vodárenské pohľady (a ich príbeh)    28

 

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Seminář Hospodárnější nakládání užívání vod v průmyslu a energetice     30