Číslo 1/2023 časopisu Sovak

Obálka čísla 1/2023 časopisu Sovak.

1/2023

Titulní strana: Úpravna vody Plav

 

Radka Hrdinová

„Největší radost mám z toho, že se nám daří adaptovat na nové výzvy“ – rozhovor s ředitelem a členem představenstva SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem       1

Antonín Princ

Ohlédnutí za 30 lety existence Jihočeského vodárenského svazu      3

Luděk Kroupa

Rekonstrukce čerpací stanice Hosín II         5

Statické vodoměry Kamstrup, jeden koncept pro různá řešení          7

Ivana Weinzettlová Jungová

20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací           8

Umíme to s poklopy (1. díl)       14

Pavel Mosler, Michal Schmirler, Jan Melichar

Výpočet tlakových ztrát potrubních přivaděčů z polyetylénu  15

Potrubní systémy se sledováním úniku a inteligentní přírubové spoje    20

Z regionů     22

Martin Vaníček, Michaela Vojtěchovská Šrámková

Zpráva z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3        24

Ondřej Beneš

Zápis ze spojeného zasedání valné hromady a představenstva EurEau    26

Marek Síbrt

Ztráty ve vodovodní síti SmVaK Ostrava klesly k 10 procentům     28

Kryštof Drnek

Bohnická vodárna loni oslavila dvě výročí    30