Číslo 12/2021 časopisu Sovak

Obálka čísla 12/2021 časopisu Sovak

12/2021

Titulní strana: Inspekční technologie při diagnostice stavu vodovodního přivaděče DN 800–DN 1 000, propojujícího ZV Kopanina – ZV Kožova hora


Vilém Žák

Úvodník       1


Josef Živnůstek

Vodárny Kladno – Mělník řeší nedostatek pitné vody    2


Pavel Černý

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky  4


Vít Kodeš, Radka Hušková

Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody        6


Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030        10


Jak vlastnosti potrubí z tvárné litiny pomáhají…? (2. díl)        14


Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2021  15


Anketa – Foto a video soutěž VODA 2021  22


Z regionů     26


Kryštof Drnek

Významná osobnost pražské kanalizační scény – Eduard Máslo – se narodila před 160 roky        30


Zemřel prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.     31


Rejstřík 2021        33