Číslo 12/2022 časopisu Sovak

Obálka čísla 12/2022 časopisu Sovak.

12/2022 – celé číslo ve formátu PDF zde

Titulní strana: Technologie na úpravně vody na Orlici v Hradci Králové – recirkulační čerpací stanice 1. stupně úpravy (flotace)

Lukáš Netušil

Investice do vodárenské infrastruktury ve společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové      1

Jan Vlček

Spolupráce vodárny s obcemi v okrese Hradec Králové při přípravě a realizaci zvyšování kapacit čistíren odpadních vod    4

Jan Vlček, Pavel Loskot, Adam Reil

Monitoring na kanalizačních sítích a využití matematického modelu ve společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové      5

Pavel Král, Radim Staněk

Převedení anaerobní stabilizace kalu ČOV Hradec Králové na termofilní proces  7

meyer-POLYCRETE® dodává do Karibiku kvalitní polymerbetonové trouby pro kanalizační síť       12

Filip Wanner

Nová Směrnice o čištění městských odpadních vod       14

Z regionů      22

Radka Hušková, Václav Hošek

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1       26

Filip Wanner

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2    30

Rejstřík 2022         37