Číslo 2/2019 časopisu Sovak

Obálka čísla 2/2019 časopisu Sovak

2/2019 – celé číslo ke stažení v PDF zde  

Titulní strana: Vodojem Kněžmost

Jan Sedláček

25 let akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav          1

František Klouček

Paradigma inovovaného řešení akumulace vody pro menší aglomerace           3

Vladimír Stehlík

Zkušenosti z provozování skupinového vodovodu Mladá Boleslav bez použití dezinfekčních prostředků      6

Pavel Otta

ČOV II Mladá Boleslav – zkušenosti z rekonstrukce objektu kalového hospodářství        8

Tomáš Žitný

Kanalizační tlakový přivaděč místo výstavby pěti malých ČOV    10

Peter Lukáč, Miloš Dian

Porovnanie spotrieb elektrickej energie na ČOV v pôsobnosti ZsVS, a. s.  12

Vladimír Havlík

Řešení hydraulického rázu jako součást technického návrhu trubních systémů     18

Povinná certifikace výrobků pro rozvody pitné vody          23

Z regionů    24

Josef Nepovím, Karel Frank

K obnově vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu    26

Rekonstrukce vodárny Kühlsen      30