Číslo 2/2020 časopisu Sovak

Obálka čísla 2/2020 časopisu Sovak

2/2020 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní stránka: Nový věžový vodojem v areálu vodojemů v Ohrazenicích u Turnova

 

Milan Hejduk, Andrea Bímová, Petr Pěnička

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska     1

Milan Hejduk

Nepromarnili jsme šanci        5

Jan Plechatý

Národní dialog o vodě  6

Radka Hušková, Marek Liška

Mezinárodní konference hodnocení rizik léčiv v životním prostředí       10

Lenka Fremrová

Nové normy pro analýzu vody        12

Je těžká protikorozní povrchová ochrana GSK přežitek?          17

Josef Nepovím, Miroslav Černý

Zamyšlení nad některými problémy valných hromad vlastnických akciových společností VaK  18

Jakub Hejnic, Martin Srb, Jiří Wanner

Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV  21

Svatopluk Šeda

Sedmý ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi přede dveřmi           25

Z regionů    26

Ivana Weinzettlová Jungová

Konference Počítáme s vodou 2019       28

Jaroslav Jásek

Dvě studny – mezi legendami a fakty     30